Denemarken gaat voor 100 % hernieuwbaar

Vorige week publiceerde de Deense klimaatcommissie in opdracht van de Deense overheid een rapport, dat aangeeft hoe Denemarken 100% hernieuwbare energie kan produceren tegen 2050. Dankzij de omschakeling naar een volledig hernieuwbaar energiesysteem, kan Denemarken minstens 75% CO2 reduceren tegen 2050. Door daarnaast in te zetten op reducties in andere sectoren -in het bijzonder in de landbouw - kan Denemarken haar uitstoot met meer dan 80% reduceren.

Een doorgedreven energie-efficiëntieverbetering blijkt de sleutel tot succes. Zo kunnen de Deense woningen voor hun verwarming de helft minder energie verbruiken. Een verdere elektrificatie blijkt bovendien essentieel. Elektriciteit, die overigens al tegen 2035 volledig uit hernieuwbare bronnen kan worden opgewekt, zal instaan voor 40 tot 70 % van het energieverbruik, tegenover 20% vandaag. Offshore windturbines krijgen een centrale plaats toebedeeld in een nieuw en intelligent hernieuwbare energiesysteem. Slimme netten, met slimme meters, elektrische voertuigen en mogelijkheden voor opslag, moeten er voor zorgen dat deze flexibele energievorm kan instaan voor een zekere energievoorziening.

Een volledig hernieuwbare energievoorziening, zonder kernenergie of koolstofafvang en –opslag (CCS), blijkt overigens financieel zeer voordelig. De commissie toont aan dat de kost van een omslag naar een volledig hernieuwbare energievoorziening verbazingwekkend klein is. Dit is voor een groot stuk te danken aan een volledige onafhankelijkheid van (steeds duurder wordende) fossiele brandstoffen en veel minder kosten voor CO2.

Het Deense rapport besluit met 40 concrete maatregelen om de omslag naar een fossielvrij Denemarken mogelijk te maken. Onze beleidsmakers zouden hier heel wat inspiratie uit kunnen halen. En dat lijkt nodig. Zoals het aangekondigde –en veel te laat- ingediende actieplan hernieuwbare energie aantoont, ontbreekt het ons land nog steeds aan een duidelijke toekomstvisie op het vlak van een duurzame energievoorzieining. De vraag is hoelang nog ons land kansen kan laten voorbijgaan, zonder daar achteraf de rekening zwaar voor te moeten betalen …

Windenergie