Deze week beslist minister Schauvliege over Uplace

Normaal neemt Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) deze week de beslissing over de milieuvergunning van Uplace (tenzij de minister het wettelijk voorziene uitstel van een maand gebruikt). Het wordt geen gemakkelijke beslissing. De vorige Vlaamse regering – zonder Joke Schauvliege - tekende immers een brownfieldconvenant met Uplace. Daarin engageerde de regering zich om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het project mogelijk te maken. Als de minister de vergunning weigert, zal Uplace hoogstwaarschijnlijk een schadeclaim indienen wegens contractbreuk.

Als de minister de vergunning toekent en het project er komt, zal Uplace zorgen voor een enorme verkeerstoename. Met de daarbij horende klimaatimpact, luchtvervuiling en lawaaihinder. De extra CO2-uitstoot van het massale winkelverkeer zal het moeilijker maken om onze klimaatdoelstellingen te halen; andere sectoren zullen daardoor grotere inspanningen moeten leveren. Voor verzurende stikstofoxiden (NOx) halen we in de regio de doelstellingen nu al niet en moest Europees uitstel gevraagd worden. Voor NOx is het groeiende autoverkeer de belangrijkste boosdoener. Als door het bijkomende verkeer van Uplace in de toekomst de normen overschreden worden, dreigt Vlaanderen boetes te moeten betalen aan Europa. Op vlak van lawaaihinder scoort Vlaanderen nu al veel slechter dan andere Europese lidstaten, omwille van de slechte ruimtelijke ordening. Autoverkeer is de belangrijkste bron van geluidsoverlast. Aangezien geluidsoverlast veel gezondheidsproblemen veroorzaakt, zal dat de gezondheidszorg extra geld kosten.

Het toekennen van de vergunning zal er met andere woorden voor zorgen dat de financiële voordelen naar één private projectontwikkelaar gaan, terwijl de nadelen en kosten worden afgewenteld op de samenleving. Bij weigering dreigt een schadeclaim voor de regering, al kan wel geargumenteerd worden dat internationale milieudoelstellingen voorgaan op private contracten. We hopen dat minister Schauvliege - net zoals bij de weigering van de vergunning voor een steenkoolcentrale in Antwerpen en bij haar recente steun voor 30% minder broeikasgassen - opnieuw haar ruggengraat toont en als milieuminister een wijze beslissing neemt.

Shoppingcentra