Dichter bij elkaar voor beter klimaat

Op de eerste Vlaamse klimaattop werd de duidelijke link gelegd tussen ruimtelijke wanorde en klimaatopwarming. Architect Leo Van Broeck, tevens professor aan de KU Leuven, toonde in een overtuigende presentatie aan dat een betere ruimtelijke ordening een noodzakelijke sleutel is om de klimaatuitdaging aan te pakken. Op 27 mei legt BBL op een studievoormiddag uit hoe je daar als gemeentebestuur werk van maakt.

Anders wonen en werken

Het sterk versnipperde en verkavelde bouwpatroon maakt ons continu afhankelijk van de auto om op het werk te geraken of kinderen naar school te brengen. Het openbaar vervoer van zijn kant is niet rendabel omdat geen grote concentraties van mensen bereikt kunnen worden, we wonen immers té verspreid. Het overaanbod aan vrijstaande villa’s in verkavelingen zorgt bovendien voor veel energieverspilling. Een rijhuis kan immers veel zuiniger en goedkoper verwarmd worden dan een alleenstaande woning. Verkeer en gebouwenverwarming zijn samen goed voor 60% van de broeikasgassen in de sectoren buiten de emissiehandel (non-ets).

We moeten dan ook dichter bij elkaar gaan wonen om die twee problemen aan te pakken. Door enkel te bouwen in de stads- en dorpskernen kunnen we te voet naar de winkel of met de fiets naar school. Nieuwe woningen en werkplaatsen nabij knooppunten van openbaar vervoer, vormen een volwaardig alternatief voor de (bedrijfs)wagen. Door dichter bij elkaar te bouwen worden collectieve energienetten op basis van geothermie of zonne-energie haalbaar en betaalbaar. Een betere ruimtelijke ordening vormt zo samen met een hernieuwbare energievoorziening en een circulaire economie de hardware voor een klimaatneutraal Vlaanderen.

Recepten van BBL

Op vrijdag 27 mei organiseert BBL een studievoormiddag over de vraag hoe gemeentebesturen ruimtelijke ordening kunnen inzetten voor een klimaatneutrale gemeente. We stellen een receptenboek voor met meer dan 30 concreet toepasbare tools voor duurzame kernversterking, gebaseerd op voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Meer info

> Slotdag project kernversterking

> Herbekijk de uiteenzetting van Leo Van Broeck

> Website Vlaamse klimaattop

Bouwshift Klimaatbeleid