Dieselwagens zijn klaar voor het museum | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Dieselwagens zijn klaar voor het museum

The Enigmatic

Dieselwagens vervuilen de lucht meer dan benzinewagens en zijn dus schadelijker voor de gezondheid. Dat wisten we al. Uit onderzoek van Transport & Environment blijkt nu dat dieselwagens ook meer CO2 uitstoten en dus slechter zijn voor het klimaat dan benzinewagens. Diesel krijgt in Europa een voorkeursbehandeling door lagere accijnzen en soepelere euronormen. Een aanpassing van de fiscaliteit en wetgeving dringt zich op.

Schadelijk voor klimaat en gezondheid

Het dieselschandaal toonde aan dat dieselwagens meer uitstoten dan de folder van de wagen beweert. De uitstoot van fijnstof en NOx vermindert de levensverwachting van elke Belg met gemiddeld een jaar. Uit nieuw onderzoek van Transport & Environment blijkt nu dat dieselwagens niet alleen meer luchtvervuiling veroorzaken, maar ook meer CO2 uitstoten dan benzinewagens en dus meer bijdragen aan de klimaatopwarming.

Levenscyclusanalyse

Het onderzoek brengt de CO2-uitstoot van beide brandstoffen in beeld, voor hun hele levenscyclus. Daarbij wordt zowel de ontginning, het transport als het gebruik van de brandstof meegerekend. Onderstaande infografiek maakt dat duidelijk.

Bron: www.transportenvironment.org

Als we het volledige plaatje bekijken, stoot een dieselwagen over zijn hele levenscyclus 3,65 ton meer uit dan een benzinewagen. Dat is het gevolg van een meer energie-intensief raffinageproces om uit ruwe aardolie diesel te verkrijgen. Om een dieselmotor te produceren, zijn bovendien meer materialen nodig, en die maken de wagen zwaarder. Tot slot zorgt de vermengde biobrandstof voor een hoge CO2-uitstoot en is de brandstof goedkoper waardoor gebruikers meer rijden met hun dieselwagen.

Voorkeursbehandeling

In Europa bevorderen nationale wetten nog altijd het gebruik van diesel. Diesel blijft tot op heden een lager accijns genieten (zie onderstaande grafiek). De Euronorm is ook zodanig vormgegeven dat diesels meer NOx mogen uitstoten dan benzinewagens.

Grafiek BBL. Bron gegevens: www.petrolfed.be

Globaal marginaal

Het resultaat van deze voorkeursbehandelingen in de wetgeving is dat in Europa 1 op 2 wagens een diesel is. In de rest van de wereld zijn diesels een marginaal verschijnsel: 1% in de VS en 2% in China.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit