De slechte ruimtelijke ordening leidt tot meer verkeer. Meer verkeer leidt tot files, overlast en vervuiling.

Foto Sai Kiran Anagani

Dit zijn de échte oorzaken van sluipverkeer

De slechte ruimtelijke ordening leidt tot meer verkeer. Meer verkeer leidt tot files, overlast en vervuiling.

Foto Sai Kiran Anagani

In een open brief schrijven een tiental burgemeesters van gemeenten rond de Antwerpse en Brusselse ring, dat er dringend maatregelen moeten genomen worden tegen sluipverkeer. Bij files lopen de alternatieve doorgangswegen door hun gemeenten vol. Door apps als Waze nemen veel mensen die alternatieve routes. Maar het probleem van sluipverkeer zit veel dieper: er is gewoon te veel verkeer en te weinig ruimtelijke orde. 

Filerecords

Uit cijfers van het Vlaams verkeerscentrum blijkt dat voor het zoveelste jaar op rij de filerecords doorbroken werden. Daarom zoeken steeds meer mensen alternatieve routes. Apps zoals Waze helpen hen daarbij. Maar veel brengt het niet op: door al het sluipverkeer slibben ook de alternatieve wegen toe.

Niet de apps zijn daarin de hoofdschuldige, maar wel het nog steeds toenemende verkeersdrukte en de ruimtelijke wanorde. Het auto- en vrachtverkeer blijft maar groeien. Oorzaken? Kantoorgebouwen of bedrijventerreinen die ingeplant worden op pure autolocaties en woon- en werkgebieden die te ver uit mekaar liggen. Bovendien is het openbaar vervoer niet meer rendabel omdat geen grote concentraties van mensen meer bereikt kunnen worden. We wonen namelijk té verspreid. Het systeem van bedrijfswagens ten slotte, werkt het autogebruik nog extra in de hand. 

Symptoombestrijding

Het is een oud zeer. De slechte ruimtelijke ordening leidt tot meer verkeer. Meer verkeer leidt tot files, overlast en vervuiling. Maar in plaats van het probleem bij de bron aan te pakken, blijft de overheid vooral inzetten op het bestrijden van symptomen. Door de capaciteit van de weginfrastructuur uit te breiden, hoopt men het groeiende autoverkeer weer vlot te laten verlopen. Er staan dan ook verschillende infrastructuurwerken op stapel. Op het eerste zicht lijkt het aanleggen van bijkomende rijstroken of nieuwe wegen een logische keuze om het groeiende autoverkeer op te vangen en de files te verminderen. Toch is dit een straatje zonder einde.

Vlaanderen heeft met 65.000 km wegen het dichtste wegennet van heel Europa. We scoren met 4,8 km weg per vierkante km zelfs beduidend hoger dan “Nederland distributieland”, dat 2,7 km weg per vierkante km heeft liggen. Nog meer rijstroken aanleggen zal het verschil niet maken. Zolang we niet inzetten op een betere ruimtelijke ordening en minder verkeer, blijft het dweilen met de kraan open. 

Bouwshift

Meer over Bouwshift