Doe mee met de nieuwe publiekscampagne ‘Zo Dichtblij’ van 29 april tot 3 juni! | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Doe mee met de nieuwe publiekscampagne ‘Zo Dichtblij’ van 29 april tot 3 juni!

Een aangename, bruisende kern met betrokken inwoners

Vijftien jaar lang was ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ de grootste fietscampagne van Vlaanderen, waaraan jaarlijks gemiddeld 60% van de Vlaamse gemeenten, 12.500 handelaars en zowat 115.000 burgers deelnamen. Op dat succes willen we voortbouwen met de nieuwe publiekscampagne ‘Zo Dichtblij’, met UNIZO als vaste partner.

Via het programma ‘Gemeente voor de Toekomst’ brengt Bond Beter Leefmilieu lokale overheden, organisaties, ondernemingen en burgers samen. Want enkel zo kunnen we de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan tackelen. We ondersteunen u als lokaal bestuur graag om verder te evolueren naar een hernieuwbare, circulaire en veerkrachtige samenleving.

Ook UNIZO wil lokale overheden ondersteunen bij de transitie van hun kernen tot zones waar alle bedrijvigheid die niet omgevingsbelastend is een plaats krijgt. Dit nieuwe model van ‘De Bedrijvige Kern’ vraagt een duidelijke kernafbakening en mentaliteitswijziging.

Geen verandering zonder degelijk draagvlak. Daarom bieden we u ‘Zo Dichtblij’ aan: met deze publiekscampagne zullen uw inwoners en lokale actoren zich meer bewust worden van het belang van een groene en duurzame kern, en zin krijgen om ook zelf de schouders onder die verandering te zetten.

Van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 3 juni 2017 moedigen we inwoners aan om actief en duurzaam te genieten van het hart van hun stad of gemeente. Als beloning maken ze kans op duurzame lokale prijzen. Met de slogan ‘Fijn je hier weer te zien’ laten we uw inwoners zich thuis en welkom voelen in hun gemeente.

We beogen de campagne minstens vijf jaar op rij te organiseren. De basiscampagne wordt hierbij steeds verder geoptimaliseerd en uitgediept. Samen met jullie en met ons netwerk willen we de burgers jaar na jaar inhoudelijk meer betrekken in het veranderingsproces door hen te laten nadenken over hun rol in de transitie.

Wij roepen u graag op om deel te nemen aan ‘Zo Dichtblij’ en mee werk te maken van een hernieuwbare, circulaire en veerkrachtige samenleving.  

U kunt uw gemeente inschrijven tot uiterlijk 28 februari

Begin februari organiseren we twee infomomenten: één in Antwerpen (donderdag 9 februari, 13-15u) en één in Gent (dinsdag 14 februari, 13-15u). Tijdens deze sessies zullen we de details van de campagne verder toelichten aan de hand van het draaiboek, dat vanaf dan ter beschikking gesteld wordt van de deelnemende steden en gemeenten. U kan inschrijven via deze link

Meer over