Doelstelling Countdown 2010 nog lang niet in zicht

Omdat we steeds meer gebruik maken van ecosystemen (bossen, natuurgebieden, zeeën,…) en natuurlijke rijkdommen, gaat de biodiversiteit in een alarmerend tempo achteruit. Ecosystemen raken ontregeld, planten en beestjes verdwijnen en uiteindelijk heeft dit negatieve gevolgen voor het menselijk welzijn. Daarom hebben de Europese landen in 2001 afgesproken om het biodiversiteitsverlies tegen 2010 te stoppen. Om mee te helpen deze doelstelling te behalen, is in 2004 de Europese “Countdown 2010” campagne gestart. Een brede campagne waarin overheden, bedrijven, verenigingen en burgers samenwerken om het verlies aan biodiversiteit te stoppen.

Uit een nieuw rapport van het Europees Milieu Agentschap blijkt nu dat de doelstelling niet zal worden gehaald. Hoewel er op sommige vlakken vooruitgang werd geboekt – onder meer op vlak van zoetwaterkwaliteit - staat biodiversiteit op Europees niveau nog steeds onder zware druk, aldus het rapport. De grootste probleempunten blijven toenemende bebouwing met versnippering van open ruimte en overbevissing van zeeën. Klimaatimpact komt meer en meer in beeld als nieuwe bedreiging voor de biodiversiteit. We zullen dus nog een serieus tandje bij moeten steken om tegen volgend jaar de achteruitgang van biodiversiteit stop te zetten…

Klimaatbeleid