Foto (c) Luc Jonckheere

Draaiboek voor gemeenschappelijk eco-wonen

Foto (c) Luc Jonckheere

Onze huidige verspreide manier van wonen met lage dichtheid, in huizen die weinig energiezuinig zijn, is op vele vlakken nefast voor ons leefmilieu. Ook de economische kosten zijn torenhoog. Het antwoord voor deze problemen moet gezocht worden in klimaatvriendelijke kernversterking.

Gemeenschappelijk Eco-wonen kan structureel bijdragen aan de oplossing van bovengestelde problemen. Bovendien is het een participatief concept dat een antwoord biedt op veel maatschappelijke vraagstukken (sociale samenhang, gezinsverdunning, zorg,...). Ook het potentieel is groot.

In de praktijk worden geïnteresseerde woongroepen geconfronteerd met heel wat moeilijkheden: het vinden van een site, stedenbouwkundige voorschriften, ecologische voorschriften en regelgeving allerhande.

De lokale overheden, als co├Ârdinatoren van het lokale woonbeleid, houden veel sleutels in handen en spelen een cruciale rol in het laten slagen van initiatieven tot gemeenschappelijk eco-wonen.

Dit project werd uitgevoerd van mei 2014 tot oktober 2015 door Bond Beter Leefmilieu en  Samenhuizen. We verzorgden trajectbegeleiding van woonactoren die gemeenschappelijk eco-wonen willen faciliteren als instrument voor klimaatvriendelijke kernversterking. Bedoeling was zo te komen tot meer goede voorbeelden die op hun beurt anderen kunnen inspireren, wat resulteerde in een draaiboek.

Op basis van de bevindingen uit het project aangevuld met input van diverse organisaties en specialisten willen we onderstaande aanbevelingen doen aan het beleid: 

Duurzaam bouwen en wonen Samenhuizen

Meer over Duurzaam bouwen en wonen