Duitse autofabrikanten blokkeren EU-norm voor zuinige wagens | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Duitse autofabrikanten blokkeren EU-norm voor zuinige wagens

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

dinsdag 15 oktober 2013

Brussels, 15 oktober 2013 - Duitsland is er gisteren in geslaagd nieuwe regelgeving voor zuinige wagens tegen te houden. De raad van milieuministers besliste een akkoord te schrappen om de uitstoot van nieuw verkochte wagens te begrenzen tot 95g CO2/km in 2020. “Dit is ongezien. BMW en Daimler zijn er in geslaagd hun private belangen op EU-niveau te laten voorgaan op de belangen van de consument en het leefmilieu,” zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

Vanaf het ogenblik dat er een compromis was tussen Europese Commissie en het Parlement rond de CO2 normering voor nieuwe wagens zijn BMW en Daimler een versnelling hoger geschakeld in hun lobbying. Duitsland misbruikte op hun aansturen de democratische besluitvorming in de EU. Het vond voldoende medestanders die de deal wilden afschieten in de raad van milieuministers door allerlei dossiers te koppelen: zo zouden de UK en Portugal in ruil steun krijgen rond de bankenwetgeving of de herfinanciering van de schulden. Met de bescherming van de Duitse auto-industrie komt een moeilijk bereikt compromis tussen commissie en parlement op de helling te staan.

“Duitsland stuurt er op aan dat we tot 2020 met minder zuinige wagens rijden en meer dan nodig vervuilen. Nochtans is het technisch perfect mogelijk om in dat jaar wagens op de markt te brengen die gemiddeld slechts 95 gram CO2 per km uitstoten, ” aldus Bienstman. “Dit maakt het bijna onmogelijke om de Europese doelstelling van 15% minder CO2 tegen 2020 in de transportsector te halen. Naast het milieu betaalt ook de eigenaar van een nieuwe auto de rekening; zo blijkt uit een studie van Transport and Environment dat de jaarlijkse brandstoffactuur gemiddeld 138 euro hoger uitvalt zonder deze norm.”

Nu het compromis verworpen is, moet de milieuraad wijzigingen voorstellen aan de regelgeving. Die gaat dan terug naar het Europees Parlement en de Europese Commissie voor bespreking. Mathias Bienstman: “Het Europees Parlement moet de druk opvoeren en ijveren voor een norm van 68 gram CO2/km in 2025. Tegelijk moet ze de testcyclus voor nieuwe wagens aanscherpen zodat de gegevens over het verbruik van een wagen niet langer misleiden, zoals nu het geval is bij BMW en andere autoproducenten.”