Duitse energie: groen en steeds goedkoper

Deze week bereikten de Duitse groothandelsprijzen voor energie het laagste peil in twaalf jaar. Dit is te danken aan een sterke groei van hernieuwbare energie, een lagere energievraag en lagere prijzen voor fossiele brandstoffen. De lage energieprijzen zetten de marges van de traditionele energiebedrijven onder druk omdat het nu zeer moeilijk is om gas- en steenkoolcentrales rendabel te laten draaien. Eén hik: de Duitse gezinnen halen er geen profijt uit.

Gezinnen betalen

Volgens het Duitse netwerkagentschap rekenden de energieleveranciers de lage energieprijzen niet door aan de kleine consument. Hierdoor steeg de winstmarge van de leveranciers tussen 2007 en 2012 van 1,1% tot 8,2%. Als iedereen gelijk van de prijsverlaging kon profiteren, zou de energiefactuur van de gezinnen al sinds 2009 aan het dalen zijn.

Bovendien dragen gezinnen en kleine bedrijven, net zoals in België, het leeuwendeel van de ondersteuningskost voor hernieuwbare energie. De Duitse grootindustrie is daar grotendeels van vrijgesteld. Als ook de grootindustrie zou bijdragen aan de ondersteuning voor hernieuwbare energie, had de kost voor een gezin in 2012 0,6 cent/Kwh (of 17% van de toeslag van 3,59 cent) lager kunnen liggen.

De  kostenpiek van de Duitse Energiewende is overigens in zicht. Wind- en zonne-energie kenden de laatste jaren een spectaculaire prijsdaling. Hierdoor daalt ook de steun voor hernieuwbare energie. Dit vertaalt zich nu in een lagere toeslag voor hernieuwbare energie. Naar verwachting zal deze vanaf 2016 naar omlaag gaan.

Windenergie Desinvestering uit fossiele energie