Duivenweekend zinloos

Het voorbije weekend zijn voor het derde jaar op rij massaal houtduiven afgeschoten. De initiatiefnemers Boerenbond en Hubertusvereniging Vlaanderen hopen hiermee de populatie houtduiven in de hand te houden om zo de schade aan landbouwgewassen te beperken.

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt heeft het geen zin om nu op duiven te jagen. Negentig procent van die houtduiven zijn immers wintergasten, die binnenkort weer wegtrekken. Bovendien is het bejagen van vogels volgens de Europese Vogelrichtlijn verboden wanneer de trek naar broedplaatsen is begonnen.

De grote houtduivenpopulatie veroorzaakt in Vlaanderen schade aan bepaalde gewassen. Vaak worden vogelkanonnen ingezet om de duiven af te schrikken en weg te jagen. Deze kanonnen veroorzaken echter heel wat overlast voor omwonenden. Daarom wordt er hier en daar ingezet op alternatieve afweermethoden, liefst in een soort van rotatiesysteem om gewenning bij de duiven te voorkomen. Echter, het gebruik van vogelkanonnen blijft in de meeste gemeenten toegestaan, zodat ook de lawaaioverlast een ernstig probleem blijft.

Natuurgebied