Duurzaam beleverd: gids voor een betere logistiek binnen gemeenten

Ga meteen naar de gids 

Onze gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met tal van verschillende goederenstromen. Velen daarvan zijn voor bedrijven en burgers, maar ook lokale besturen en publieke instellingen genereren een grote vraag naar goederen. Deze goederenstromen zijn van essentieel belang, maar ze hebben ook heel wat ongunstige neveneffecten: geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit, verkeersonveiligheid, ruimtebeslag en congestie. Daarom vragen deze logistieke stromen onze aandacht.

Gelukkig hebben lokale besturen en organisaties verschillende instrumenten tot hun beschikking, waaronder duurzaam aanbestedingsbeleid. Met deze gids hopen we je te kunnen ondersteunen bij het voeren van een doordacht aankoopbeleid om de logistieke stromen binnen jouw organisatie of instelling te verduurzamen. Deze gids richt zich specifiek op de verantwoordelijken van aankoopdiensten van lokale besturen en aanverwante instellingen. We willen je bewust maken van de impact van stedelijke logistiek op de leefbaarheid van de stad, de beschikbaarheid van duurzame oplossingen om deze impact te verminderen en je te informeren over de rol die lokale besturen hierin kunnen spelen.

Lees de gratis gids hier 

Daarnaast willen we je ondersteunen bij het opnemen van criteria rond duurzame belevering in je tenders, door middel van een stappenplan en concrete voorbeelden over dit onderwerp.

Duurzame stedelijke logistiek Duurzame stedelijke logistiek

Meer over Duurzame stedelijke logistiek