Duurzaam materialenbeheer op Europese agenda | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Duurzaam materialenbeheer op Europese agenda

Kristof Debrabandere

donderdag 23 december 2010

Onder impuls van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie heeft Europa de eerste stapjes gezet naar een duurzaam materialenbeheer. Vlaanderen heeft de ambitie om vooruitstrevend te zijn op het vlak van materialenbeheer. Het lag dan ook voor de hand dat dit thema tijdens het voorzitterschap op de voorgrond trad.

Onze economie en maatschappij zijn gebaseerd op steeds schaarser wordende grondstoffen. Om die grondstoffen om te vormen tot materialen zijn dan nog “hulpmiddelen” nodig zoals zoals lucht, water, bodem, ecosystemen en biodiversiteit. Producenten en consumenten zullen moeten leren efficiënter om te gaan met de steeds schaarsere grond- en hulpstoffen.  

De Europese Raad van milieuministers deed hiervoor maandag een reeks aanbevelingen en trok conclusies die de Europese commissie nu verder moet uitwerken. De raadsconclusies zijn wel positief, maar het blijft in deze fase toch allemaal heel erg vaag. De echte evaluatie van dit initiatief zal dan ook maar op termijn kunnen gemaakt worden. Het is wel positief dat de eerste stappen onder het Belgisch voorzitterschap zijn genomen.

De raadsconclusies richten aandacht op een drietal grote thema’s:

  • het belang van een levenscyclusaanpak wat een beleidsoverschrijdende aanpak vereist.
  • de noodzaak van een coherente aanpak van zowel producenten en consumenten,
  • de nood aan systeeminnovaties om de “systeemcrisis”, van hoe de Europese bedrijven en burgers met hun grondstoffen omspringen, aan te pakken.

Als milieubeweging hadden we graag concretere doelstellingen en maatregelen gezien, maar de raad kwam niet verder dan dat de Europese commissie zal onderzoeken hoe grondstofefficiëntie zou kunnen gekwantificeerd worden. De verdere opvolging en uitwerking van de raadsconclusies zal bepalen of deze beslissingen echt een belangrijk sleutelmoment zijn geweest, of slechts een mooi verwoord document. Laat ons alvast constructief hopen dat het de eerste optie is.

Op de website www.10groeneeisen.be vind je een uitgebreidere analyse en evaluatie van het Belgische EU-voorzitterschap.