Duurzaamheid gaat om meer dan energiebesparing

Federplast, de federatie van Belgische kunststofproducenten, zet vandaag in een persbericht nogmaals de aanval in op de Brusselse isolatiepremie voor natuurlijke isolatiematerialen. Ze gebruikt daarbij een Duitse studie die aantoont dat 1 euro investeren in energiebesparende maatregelen 5 euro opbrengt voor de overheid en trekt daar vervolgens haar eigen niet voor de hand liggende conclusies uit.

Zo stelt Federplast: “deze studie toont aan dat de milieuwinst van isolatieproducten veel groter is dan de milieukost ervan. Het heeft dus geen zin om overheidsgeld te verspillen door bouwheren via premies te verleiden tot het kiezen voor plantaardige of dierlijke isolatiematerialen in plaats van meer te isoleren.” En verder: “Alle isolatiematerialen moeten eenzelfde subsidie krijgen. Het is de energiebesparing door meer te isoleren dat de overheid moet ondersteunen. De keuze van isolatiematerialen laat men beter over aan architecten en ingenieurs, niet aan politici”.

Bond Beter Leefmilieu is het niet eens met deze veel te enge focus op energie als enige duurzaamheidscriterium. Het is begrijpelijk dat een sectorfederatie haar imago wil verbeteren door de nadruk te leggen op de resultaten die haar producten halen tijdens het gebruik ervan. Maar het is de taak van de overheid, hiertoe aangespoord door de milieubeweging, om ervoor te zorgen dat de zoektocht naar een meer energiezuinig gebouwenpark samengaat met een gezond en duurzaam beheer van materialen. Isolatieproducten op basis van kunststof kunnen dan wel per hoeveelheid product een hogere isolatiewaarde kennen dan tegenhangers uit natuurlijke materialen, als ze niet gerecycleerd worden, dan betekent elke ton kunststofisolatie na gebruik een ton CO2 die de lucht in gaat. En laat nu net de recyclage van kunststof het grote pijnpunt zijn van de sector.

Om de keuze voor een bepaald materiaal voor een bepaalde toepassing te rechtvaardigen, stelt BBL zeer duidelijk dat elke analyse moet vertrekken van een levenscyclusperspectief, dat naast de energie- of klimaatimpact ook gezondheidsaspecten, behoud van schaarse grondstoffen en duurzame productie in rekening brengt. Zo wordt niet elk natuurlijk materiaal per definitie duurzaam geproduceerd (denk maar aan de overexploitatie van bossen in bepaalde regio’s van de wereld), maar wordt evenmin elk kunststof materiaal duurzaam gerecycleerd. In plaats van telkens ten aanval te trekken tegen de natuurlijke bouwmaterialen, moedigen we Federplast aan om vanuit het hoger geschetste ruimere perspectief naar duurzaamheid te kijken. In opdracht van de FOD leefmilieu voeren VIBE, VITO e.a.  momenteel een levenscyclusanalyse uit die 5 gangbare en 5 nagroeibare isolatiematerialen vergelijkt. We nodigen Federplast uit om met ons en alle andere stakeholders in dialoog te gaan als de resultaten van deze studie bekend zijn.

Dit kan er alleen maar toe leiden dat er op lange termijn energiezuinig zal gebouwd worden met enkel nog duurzame materialen, ongeacht hun soort.

Duurzaam bouwen en wonen Energiebesparing