Eén gemeente op drie heft geen belasting op leegstaande gebouwen

Sinds 1 januari 2010 is de gewestelijke heffing op leegstaande gebouwen en woningen weggevallen en het bestrijden van leegstand toevertrouwd aan de gemeenten. De gemeenten hebben volledige autonomie en kunnen dus zelf beslissen of ze leegstand belasten of niet.

Uit een parlementaire vraag hierover van Bart Van Malderen (Spa) blijkt dat ondertussen slechts 2 op 3 Vlaamse gemeenten beschikt over een eigen gemeentelijk heffingsreglement.

De leegstandsheffing is een van de meest efficiënte instrumenten om leegstand en verkrotting tegen te gaan en zo ook het hergebruik van bestaande gebouwen te stimuleren. Maar het innen van een dergelijke belasting is een weinig populaire maatregel bij de lokale politici.

Het is duidelijk dat het geen goede zaak is dat Vlaanderen de verantwoordelijkheid voor leegstandbestrijding heeft doorgeschoven naar de gemeentes.

Bouwshift