E313: kilometerheffing lost files op | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

E313: kilometerheffing lost files op

Erik Grietens

vrijdag 20 november 2009

Vorige week kwam de problematiek van de E313 nogmaals aan bod in het Vlaams parlement. Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits stelde dat het noodzakelijk is dat er bijkomende rijvakken worden aangelegd. Ze baseert zich daarvoor op de “tactische studie E313”.

Hilde Crevits blijkt echter maar de helft van het verhaal te vertellen. Uit deze studie blijkt dat een kilometerheffing een alternatief kan vormen voor bijkomende rijvakken. De studie stelt letterlijk dat “nagenoeg alle knelpunten in het studiegebied verdwijnen” als een kilometerheffing wordt ingevoerd. In een scenario met een hoog heffingstarief  “houdt enkel het hardnekkigste knelpunt aan de uitstroom van de ring naar de E313 in de avondspits aan. Op de meeste snelwegen komt er dan zelfs tijdens de spits een rijstrook reserve”. De onderzoekers stellen weliswaar dat er bijkomend onderzoek vereist is om de effecten van een heffing exact in te kunnen schatten, maar de basisvraag is duidelijk: moet de overheid geld investeren in extra rijstroken en zo extra verkeer aantrekken, of moet de overheid een slimme kilometerheffing invoeren om op die manier de capaciteit van een rijstrook vrij te maken tijdens de spits? Voor BBL is dat een retorische vraag.