Een federale begroting, overgoten met groene saus

In de federale begroting zit geen enkele maatregel inzake ‘groene fiscaliteit’. Wel overgoot de federale regering een aantal maatregelen uit haar begroting met een groen sausje, in de hoop dat de burger het beter zou slikken. Maar met milieubeleid heeft dit niets te maken, zegt Jan Turf, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu.

De regering wil een heffing invoeren op vliegtuigtickets: 10 euro op korte afstandsvluchten, en 50 euro op lange afstands- en business-classvluchten. Goed voor 132 miljoen euro. Voor diesel en benzine wordt het cliquetsysteem opnieuw geactiveerd, zodat de accijnzen op autobrandstoffen stijgen. Goed voor zo’n 160 miljoen euro. En Electrabel en SPE zouden in 2009 samen 500 miljoen euro moeten bijdragen. Zoals gezegd, het oogt wellicht groen, maar het heeft niets te zien met de vele voorstellen en ideeën die de milieubeweging – en zij niet alleen: ook de Oeso dringt reeds lang aan op vergroening van onze fiscaliteit  - sinds geruime tijd naar voren schuift.