Een nieuw industrieel beleid

De Vlaamse regering werkt aan een kader voor een nieuw industrieel beleid, dat Vlaanderen op lange termijn economisch moet versterken. Het biedt meteen ook een kans om het industrieel beleid te vernieuwen en te vergroenen. Bond Beter Leefmilieu greep de uitdaging en presenteerde haar visie vorige week tijdens een hoorzitting in de commissie economie en innovatie van het Vlaams Parlement. Wat vertelde BBL op deze zitting?

De Europese commissie, die sterk inzet op de vernieuwing en vergroening van de Europese industrie, beveelt aan voor het nieuw industrieel beleid te vertrekken van de grote maatschappelijke noden. Zo kan de industrie aan een integrale oplossing werken. Jammer dat het de Vlaamse regering niet vertrekt vanuit die uitgangspunten, maar de huidige technologische sterktes of speerpuntdomeinen als uitgangspunt kiest. Niet dat er iets mis is met een goed inzicht in de eigen technologische sterktes, maar als uitgangspunt valt het te mager uit. Naast technologische oplossingen, is het cruciaal dat ook juridische, fiscale, commerciële of culturele praktijken veranderen. Een integrale aanpak is essentieel om onze economie en maatschappij te verduurzamen.

De technologische input hiervoor is uiteraard best gebaseerd op de bestaande technologische sterktes van lidstaten of regio’s. Innovatie en technologie dienen dus gezien te worden als een middel voor of onderdeel van de noodzakelijke bijsturing van ons industrieel weefsel. Innovatie is dus geen doel op zich. Echter, door te vertrekken van de speerpuntdomeinen ontbreekt het aan een maatschappelijk kompas voor de technologische doorbraken.

Positief is wel dat de regering oproept tot een geïntegreerd beleid. Grondige wijzigingen aan ons industrieel weefsel vergen geïntegreerde en afgestemde maatregelen. Spijtig dat ze hiervoor nog geen kader aanreikt. Hoe zal Vlaanderen omgaan met deze noodzakelijke afstemming tussen de sterk versnipperde bevoegdheden? Kan de theorie van een geïntegreerd beleid omgezet worden in praktijk?

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen