Een plaats voor sediment in het integraal waterbeleid

Over het algemeen komen sedimenten nauwelijks aan bod in de eerste generatie stroomgebiedbeheersplannen. In de meeste actieprogramma’s worden sedimenten enkel genoemd als een aandachtspunt voor de toekomst.

Sednet, een Europees netwerk rond sedimenten organiseerde daarom een rondetafel en kwam onder andere tot de conclusie dat er nood is aan een ‘Guidance Document’, dat richting moet geven aan de lidstaten over de manier waarop sedimenten moeten en kunnen worden opgenomen. Op die manier kunnen de lidstaten er voor zorgen dat de problematiek aan bod komt in de 2de cyclus van de bekkenbeheersplannen.

De Vlaamse partner binnen Sednet, professor Eric de Deckere van de UA, lanceerde dan ook een oproep aan de Vlaamse beleidsmakers om hiervoor tijdens het EU- voorzitterschap initiatief te nemen, gezien de Vlaamse know-how inzake sedimentbeheer (denk aan het sedimentmeetnet of de jarenlange ervaring met de triade-beoordeling).

BBL steunt alvast dit idee -  sedimenten zijn in Vlaanderen (en grensoverschrijdend) een belangrijk probleem binnen het waterbeheer;  een ‘guidance document’ op basis van best practices zou een bescheiden stap vooruit zijn.

Waterkwaliteit