Een stadstol voor Brussel? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Een stadstol voor Brussel?

Erik Grietens

vrijdag 24 januari 2014

Het Brusselse Gewest wil het autoverkeer in Brussel met 20 procent doen dalen om zo de vervuilde lucht in de hoofdstad gezonder te maken. Eén van de mogelijke maatregelen is de invoering van een stadstol. Heel wat verkeerseconomen zijn het er roerend over eens dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ een zeer efficiënt middel is om de verkeersdruk te verlagen. Door niet zozeer voor het bezit, maar wel voor het gebruik van een wagen te betalen, zullen autogebruikers sneller naar alternatieven overschakelen. Steden zoals Stockholm, Londen of Milaan tonen ook aan dat een stadstol helpt om het autoverkeer te verminderen en reizigers te doen overstappen naar het openbaar vervoer en de fiets.

Om de effecten van een stadstol in kaart te brengen, liet het Brussels Gewest een studie uitvoeren door het bureau Stratec. Daaruit blijkt dat een tarief van 12 euro het grootste effect zou hebben op het verminderen van de autodruk. De politieke discussie gaat nu vooral over dat bedrag van 12 euro - dat is immers veel geld. 

Het voorbeeld van Stockholm toont echter aan dat het bedrag op zich niet zo belangrijk is. In Stockholm bedraagt de tol ‘maar’ 2,20 euro in spitsuren. In de daluren is dit bedrag lager, of zelfs niet van toepassing. De stad investeert de opbrengsten in beter openbaar vervoer. Het autoverkeer daalde er met 20%, het gebruik van openbaar vervoer en fiets nam significant toe. De aanvankelijke weerstand tegen de tol keerde na de invoering en het verbeteren van de leefkwaliteit in de stad volledig om in een groot draagvlak. De stadstol is nu helemaal ingeburgerd in Stockholm en net zo vanzelfsprekend als parkeermeters. En de luchtkwaliteit is er serieus op verbeterd.