Een toekomst vol hernieuwbare energie voor België | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Een toekomst vol hernieuwbare energie voor België

Eind januari startten de vier Belgische ministers voor Energie de besprekingen om tot een Belgisch energiepact te komen. Samen met IEW, Greenpeace en WWF maakten wij alvast hun huiswerk en gaven de ministers een concreet recept voor een hernieuwbare energietoekomst mee.
 
Kernuitstap als motor voor hernieuwbare energie

Dit langverwachte energiepact buigt zich over onder andere over de sluiting van de kerncentrales tegen 2025. Een geleidelijke kernuitstap is de drijvende kracht achter investeringen in hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie. We kunnen de kerncentrales sluiten én onze klimaatdoelstellingen op een betaalbare manier realiseren door volop de kaart te trekken van hernieuwbare energie.
 
Voordelig kostenplaatje?

“Dankzij de spectaculaire kostprijsdaling van wind- en zonne-energie is een toekomst met veel meer hernieuwbare energie (58% tegen 2030) 2 miljard euro aan subsidies goedkoper dan een scenario dat vasthoudt aan meer fossiele brandstoffen”, zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu in een persbericht.
 
De voorbije jaren werd wereldwijd veel meer in wind- en zonne- energie is geïnvesteerd dan in eender welke andere energievorm. Logisch, want zonne- en windenergie zijn (of worden zeer binnenkort) de goedkoopste energievorm. Wereldwijd verovert hernieuwbare energie de energiemarkten, nu is het aan onze ministers om deze energietransitie te ondersteunen en versnellen.

Meer over

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL