Eerste reactie op persconferentie regeerverklaring | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Eerste reactie op persconferentie regeerverklaring

Mathias Bienstman

Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu geeft een eerste reactie op de persconferentie over de Vlaamse regeerverklaring: "Het zijn de regio's in Europa die het eerst en het snelst veranderen door een sterk klimaatbeleid, die jobs creëren en de leefkwaliteit verhogen. De Vlaamse regeerverklaring getuigt van te weinig visie en moed om aan te kunnen sluiten bij de kopgroep in Europa. Betere luchtkwaliteit, minder zwerfvuil of gezonde voeding blijken ook geen prioriteit. Blijft deze regering surplacen op een nieuw fietspad?"

Mathias Bienstman

Coördinator Beleid en Projectwerking

Ervaren debater en opiniemaker. Zijn opleidingen als moraalfilosoof en econoom geven hem een frisse kijk op tal van milieuproblemen zoals klimaat, energie, mobiliteit en fiscaliteit. Als coördinator van de beleidsploeg is hij uitermate geschikt om linken te leggen tussen verschillende milieuthema’s.

Meer over Verkiezingen 2019

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit