Electrabel domineert markt groene stroomproductie

Uit een studie van de Minaraad blijkt dat de markt van de groene stroomproductie goed op weg is om gedomineerd te worden door een aantal grote spelers. Ook hier domineert Electrabel de markt. De tien grootste producenten van groene stroom vertegenwoordigen meer dan twee derde van het totale geïnstalleerde vermogen in Vlaanderen. Meer dan een derde van het geïnstalleerde vermogen is in handen van één bedrijf (Electrabel). De derde grootste speler, SLECO NV, is eigendom van Indaver en SITA. SITA behoort tot dezelfde groep als Electrabel.

De dominantie van Electrabel wordt nog duidelijker indien gekeken wordt naar het aantal toegekende groenestroomcertificaten. Dit kan aangetoond worden door naar de groenestroomproductie in de drie steenkoolcentrales van Electrabel in Ruien, (houtgas en houtstof), Rodenhuizen (houtpellets) en Langerlo (houtstof)  te kijken. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 20,7% van het geïnstalleerde vermogen, maar ze vertegenwoordigden 50% van de GSC in 2008.

Na Electrabel is Electrawinds de grootste private speler op de markt van hernieuwbare energie. Die zorg wordt in de Trends van 28/5/09 gedeeld door Electrawinds: “De uitverkoop van Belgische privé energiebedrijven gaat voort”, zegt woordvoerster Marleen Vanhecke. “Stilaan blijven wij zo’n beetje als enige van enige omvang over.”

Ook de gemeenten zijn, via de intercommunales, een belangrijke speler op de markt voor groene stroom. Een aantal gemeenten is samen met Electrabel aandeelhouder van Electrabel Green Projects Flanders CVBA. Ook Aspiravi NV is een intercommunale organisatie. Aspiravi NV is ook mede-eigenaar van GISLOM NV, de tiende grootste producent in Vlaanderen.  

Gezien de sterke commerciële ontwikkeling van de sector kan men verwachten dat de concentratie zal toenemen. Een beperkt aantal spelers zal ook in de toekomst, naar alle waarschijnlijkheid, de markt domineren. De overheid zal steeds meer rekening moeten houden met deze marktconcentratie. 

Dit sluit aan bij de algemene ontwikkelingen op de Europese energiemarkt, waar de controle ook in de handen komt van enkele mega-energiebedrijven. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vreg. De Europese Unie hinkt achterop om die markten onder controle te houden. De fusie van GdF en Suez, moedermaatschappij van Electrabel, wordt al jaren druk besproken en is intussen een feit. Heel recent werd de overname door EDF van de participatie van Centrica in SPE aangekondigd, naast de overname van Nuon door Vattenfall en van Essent door RWE. Ettelijke andere operaties werden aangekondigd, al uitgevoerd of zullen zich nog aandienen. Sommige zijn van aard om een bijkomende impuls te geven aan de concurrentie, andere dreigen het aantal spelers in te perken en zo de concurrentiedruk te verlagen.

Groene warmte Windenergie