Energiewende: Duitse koers voor Belgisch energiebeleid?

Duitsland kan ook op vlak van energie een gidsland zijn. Dat bleek duidelijk op het congres over de Duitse Energiewende dat Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF vandaag organiseerden in het Federaal Parlement. "Terwijl in Duitsland groene energiebronnen in 2014 voor het eerst de grootste leveranciers van elektriciteit waren, hinken de investeringen in hernieuwbare energie in België achterop. Het is de hoogste tijd om het tij te keren. Een Belgische Energiewende is niet alleen noodzakelijk voor het klimaat, maar biedt ook enorme economische opportuniteiten", aldus de milieuorganisaties.

Duitsland sluit zijn kerncentrales en trekt volop de kaart van hernieuwbare energie. Bovendien willen de Duitsers hun CO2-uitstoot sterk terugdringen. Deze toekomstgerichte koers staat in schril contrast met het Belgische energiebeleid. Door een gebrek aan langetermijnvisie zit ons energiebeleid al jaren in het slop en blijven investeringen in duurzame energieproductie uit. Het debat verzandt ondertussen in geruzie over de levensduurverlenging van oude en onbetrouwbare kerncentrales.

De cijfers spreken voor zich. In 2014 leverden hernieuwbare energiebronnen 27,3% van de Duitse stroomproductie. Een aandeel van 65% groene stroom tegen 2035 lijkt hiermee binnen bereik. In België strandde het aandeel groene stroomproductie in 2013 op slechts 12,3%. "Gaan we verder op de ingeslagen weg, dan produceren we in 2030 slechts 28% van onze elektriciteit op basis van hernieuwbare energie. Kiezen we daarentegen voor een toekomstgericht beleid, dan kunnen we in 2030 54% van onze elektriciteit hernieuwbaar opwekken", aldus Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.

Vooral de slabakkende investeringen in zonne-energie zijn de milieuorganisaties een doorn in het oog (zie grafiek). "Terwijl de prijs van zonnepanelen inmiddels zo ver gedaald is dat ze ook zonder subsidies rendabel zijn, kende de installatie van nieuwe zonnepanelen vorig jaar een historisch dieptepunt. Dit is vooral te wijten aan opeenvolgende wijzigingen in het beleid en negatieve beeldvorming over de kostprijs van zonnepanelen", stelt Juliette Boulet van Greenpeace.

Ook de Duitse economie vaart wel bij de Duitse energietransitie. Hernieuwbare energie zorgt in Duitsland vandaag al voor 371.000 banen. Dat is bijna een derde van alle jobs in die sector in de Europese Unie. Bovendien telt Duitsland vijf bedrijven in de mondiale top 20 van de windenergiesector.  

Een toekomstgericht en helder energiebeleid moet het tij ook in België doen keren. De milieuorganisaties steunen daarom de steeds breder gedragen vraag voor een energie-akkoord dat duidelijke lijnen uitzet voor het Belgisch energiebeleid. De Duitse Energiewende moet daarbij een leidraad zijn. "De kerncentrales stapsgewijs sluiten en volop de kaart trekken van hernieuwbare energie en energiebesparing is de enige garantie voor een duurzame, zekere en betaalbare energievoorziening", besluit Olivier Beys van WWF.

Markt voor zonnepanelen in België in MWp (stand eind 2014), bron: APERe, CWAPE, VREG.

Windenergie