Energiezuinig (ver)bouwen: meer dan ooit een must

Deze week kondigde Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.a) aan, dat elke nieuwe woning in Vlaanderen vanaf 2014 over een minimumaandeel hernieuwbare energie moet beschikken.

- Bouw je een huis, dan heb je de keuze tussen de installatie van verschillende hernieuwbare energietechnieken (zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp of een biomassaketel).

- Als alternatief kan de bouwheer er ook voor kiezen om te participeren in een hernieuwbaar energieproject in de provincie.

- Wenst iemand niet te investeren in hernieuwbare energie, dan kan hij of zij er ook voor opteren om tien procent meer te isoleren dan de geldende nieuwbouwnorm.

De maatregel is een omzetting van een Europese richtlijn. Die richtlijn schrijft ook voor dat alle nieuwe woningen vanaf 2021 “bijna-energieneutraal” moeten zijn. Wat er juist onder de term “bijna-energieneutraal” verstaan wordt, is echter nog niet vastgelegd. De concretisering van die definitie wordt tegen eind dit jaar verwacht.  

Bond Beter Leefmilieu is gewonnen voor een ambitieuze invulling van dit begrip. Bovendien moeten we niet tot 2021 wachten om deze norm in te voeren. Talloze voorbeelden tonen aan dat het perfect mogelijk is om vandaag al zeer energiezuinig te (ver)bouwen. Op 3-4 en 10-11 november kan je met eigen ogen tal van voorbeeldwoningen gaan bewonderen op de jaarlijkse ecobouwers opendeur dagen van BBL.

Het is echter niet alleen broodnodig om nieuwe woningen zo energiezuinig mogelijk te bouwen. De grootste uitdaging lig in het energiezuinig renoveren van onze bestaande gebouwen. Elk weekend van oktober kan je tijdens de opendeurdagen van ecobouwers basis een kijkje nemen in woningen waar al energiebesparende ingrepen werden uitgevoerd. Je kan daar een kijkje nemen en vooral een praatje slaan met bouwheren die hun dak isoleerden superisolerend glas plaatsten of een condensatieketel installeerden.

Deze maatregelen vormen de eerste stap naar een grondige energierenovatie van de woning. Willen we de klimaatverandering binnen de perken houden, dan mogen alle bestaande gebouwen binnen dit en veertig jaar omzeggens geen CO2 meer uitstoten.

Bond Beter Leefmilieu roept de Vlaamse overheid dan ook op om werk te maken van een grootschalig energierenovatieprogramma voor bestaande gebouwen.

Duurzaam bouwen en wonen Energiebesparing