Foto Tim Dirven

Essersbos gered! Hoe moet het nu verder?

Foto Tim Dirven

Deze week vernietigde de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van transportfirma Essers in Genk. Daarmee is het befaamde Essersbos gered. Volgens de Raad van State werd de Europese natuurwetgeving met de voeten getreden. Een belangrijke overwinning voor natuur en bos. Nu is het tijd om vooruit te kijken en naar oplossingen te zoeken, zowel voor Essers als voor de natuur.  

Plan B voor Essers

Volgens cijfers van het Agentschap Ondernemen is er een ruim aanbod aan beschikbare bedrijventerreinen in Genk. Zo’n 180 hectare is direct beschikbaar, 120 hectare aan bedrijfsgronden is in ontwikkeling, een kleine 70 hectare zijn reservegronden (vroeger verkocht aan bedrijven maar niet in gebruik). Daarnaast is er ook nog het terrein van Ford Genk, met een grootte van 140 hectare. Die gronden werden voor 1 symbolische euro eigendom van het Vlaams Gewest. Essers investeert hier al in opslagmagazijnen voor chemische producten. Deze gebieden lenen zich optimaal voor logistieke functies, want ze zijn zowel ontsloten via de weg, het spoor als het Albertkanaal. Hier kan mogelijk ook een goede vestigingsplaats gevonden worden voor de farma-afdeling van Essers.

Plan B voor de natuur

Het Essersbos in een belangrijke schakel in een veel groter natuursysteem. Het is een natuurlijke kom die water opvangt, laat infiltreren, zuivert en via kwel weer aanvoert naar vennen, moerasjes en vijvers in de omgeving. Het bos grenst aan de Teut en aan Zonhoverheide, prachtige heidegebieden met stuifduinen, bossen en waterpartijen. Samen vormen ze de laatste natuurlijke verbinding tussen het Nationaal Park Hoge Kempen en het Vijvergebied Midden-Limburg.

Dat geheel vormt een afwisseling van hogere zandgronden met voedselarme bossen en heiden, doorsneden door beekvalleien met daarin honderden vijvers. Die variëteit zorgt voor zeer hoge natuurwaarden, met bossen, heide, vennen en moerassen. Je kan er kieviten, veldleeuweriken, boomvalken of rugstreeppadden spotten, en met wat geluk zelfs een roerdomp. Dit is waar Limburg als toeristische trekpleister om bekend staat.

En het stopt niet aan de grens. Door in te zetten op natuurontwikkeling en landschapsherstel, kan een natuurlijke aansluiting gemaakt worden met Nederlands Limburg en via de Voerstreek zelfs met de Eifel. Als er ergens in Vlaanderen nog potentieel is voor robuuste natuur, dan is het hier wel. Zo kunnen de wolf of de lynx ook in de toekomst hun weg vinden naar onze natuurgebieden.

Landinrichting

Om deze natuurwaarden te versterken en zo ook het toeristisch potentieel van Limburg verder te ontwikkelen, wordt gewerkt aan nieuwe landinrichtingsplannen voor de regio. Het landinrichtingsplan voor de Wijers werd in 2010 opgestart; het omvat een gebied van meer dan 25.000 ha. Na het nodige overleg en studiewerk werd in 2016 het uitvoeringsprogramma goedgekeurd. Dat is het kader om in de komende jaren concrete acties uit te voeren. Het gaat om het herstellen van de natuurlijke leefgebieden van kwetsbare soorten, ontsnipperingsmaatregelen voor autowegen, waterzuivering en waterbeheer, investeringen in fietsknooppunten en wandelpaden, enzovoort. Zo kan het Essersbos uitgroeien tot een mooie edelsteen in een kralensnoer van natuur- en bosgebieden, in het ‘Land van 1001 vijvers’.

> Meer info over de landinrichtingsprojecten