EU stuurt België naar Europees hof voor het teveel aan fijn stof

Op   april besliste de Europese Commissie om België door te sturen naar het Europees Hof omdat de fijn stof normen in acht gebieden overschreden werden. Een eerdere aanvraag van België om uitstel te verkrijgen om de normen te halen, werd door de Europese Commissie afgewezen. De Commissie meent dat er in ons land onvoldoende maatregelen worden genomen om de fijn stof uitstoot onder controle te houden.

Dit is een voorspelbare reactie van Europa. België heeft het fijnstofbeleid jaren verwaarloosd. De actieplannen voor fijn stof zijn een lege doos met weinig concrete maatregelen. De acties die de regering wel onderneemt, zoals snelheidsvermindering op smogdagen, hebben enkel een tijdelijk en zeer plaatselijk verlichtend effect. Ze verbeteren de algemene luchtkwaliteit niet. Bovendien werkt het beleid meer fijn stof in de hand door dieselwagen te promoten en door een ondoordacht ruimtelijk beleid.

Om een veroordeling en hoge boetes te vermijden, zal een tandje bij gestoken moeten worden om in de toekomst wel aan de normen te voldoen. De federale overheid moet de accijnzen op diesel en benzine gelijk stellen. Nu behoren de accijnzen op diesel in België tot de laagste van Europa. Die verdieselijking van ons wagenpark werkt de uistoot van fijn stof in de hand, aangezien een dieselwagen veel meer fijn stof produceert dan een bezinewagen.

Op Vlaams niveau moet werk gemaakt worden van een vergroening van de verkeersbelasting, zoals aangekondigd in het regeerakkoord. Daarnaast vroeg de Europese Commissie vroeger al om low emission zones in te voeren in steden. Die lage emissiezones komen maar niet van de grond. Dat was voor de Commissie indertijd de aanleiding om de uitstelaanvraag van Vlaanderen te weigeren.

Tot slot moet een meer doordacht ruimtelijk beleid gevoerd worden om de absolute groei van het autoverkeer in de hand te houden. Het omgekeerde gebeurt echter. Zo liggen er drie plannen voor shoppingcentra op tafel langs de Brusselse ring. Die liggen op een steenworp van elkaar en zijn enkel bereikbaar met de wagen. Als deze plannen doorgaan, zullen de files op de ring alleen maar langer worden, de luchtvervuiling zal mee stijgen. Zolang dit beleid niet wordt omgegooid, blijft het dweilen met de kraan open.

Luchtkwaliteit