Europa laat klein beetje ongeteste genetisch gemanipuleerde dierenvoeders toe | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Europa laat klein beetje ongeteste genetisch gemanipuleerde dierenvoeders toe

Linn Dumez

vrijdag 25 februari 2011

Een stemming door vertegenwoordigers van de EU-lidstaten heeft vandaag een einde gemaakt aan Europa’s beleid van nultolerantie voor ongeteste genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) in dierenvoeder. Tot nu toe werden scheepsladingen besmet met niet-toegelaten ggo’s geweigerd op de Europese markt en terug gestuurd naar het land van herkomst. Maar de nieuwe regels, die deze zomer van kracht zullen gaan, laten een besmetting tot 0,1% in veevoeders toe. De regel geldt enkel voor ggo’s waarvoor al minstens drie maanden een toelatingsprocedure loopt in de EU.

Europa importeert enorme hoeveelheden veevoeder uit de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië, waar 80% van de wereldwijde ggo-teelten staan. Met het afschaffen van de nultolerantie geeft de EU toe aan de druk van de VS en de veevoederindustrie om de regels te versoepelen en hun ggo’s op de Europese markt toe te laten.

Nochtans is het volstrekt onnodig om met ggo’s besmet veevoer in Europa toe te laten. BBL beschreef al eerder dat er op de wereldmarkt voldoende ggo-vrij veevoeder beschikbaar is (hier).