Europa schuift aanpak biobrandstoffenprobleem op de lange baan | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Europa schuift aanpak biobrandstoffenprobleem op de lange baan

Sara Van Dyck

dinsdag 11 januari 2011

Eind december publiceerde de Europese Commissie haar langverwachte ‘ILUC’ rapport over de problemen van ‘indirecte veranderingen in landgebruik’ bij de teelt van biobrandstoffen. Hierover moest de Commissie vóór 2011 rapporteren volgens de richtlijn Hernieuwbare Energie . Bond Beter Leefmilieu berichtte eerder al over de nefaste effecten die biobrandstoffen kunnen genereren doordat gewassen voor biobrandstoffen worden gekweekt op landbouwgrond. Zo moeten boeren voor het kweken van voedsel op zoek naar nieuw land, en daarvoor kappen ze vaak regenwoud. Momenteel wordt bij de door Europa opgelegde duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen geen rekening gehouden met deze indirecte veranderingen in landgebruik. Een recente studie becijferde dat de teelt van biobrandstoffen bij ongewijzigd beleid zal leiden tot meer –in plaats van minder- uitstoot van CO2.

Ondanks de ettelijke studies die de nefaste impact van de biobrandstoffenteelt aantonen, schuift de Europese Commissie de aanpak van het ‘ILUC’ probleem nu weer op de lange baan. De Europese Commissie erkent wel dat de indirecte veranderingen in landgebruik een nefast effect kunnen hebben op het klimaatbeleid, maar stelt dat de analyses en modellen nog verder verfijnd moeten worden alvorens Europa gepaste maatregelen kan nemen. De Europese Commissie zal daarom tegen juli 2011 een aantal beleidsopties verder bestuderen en tegen dan een aantal voorstellen doen om het probleem aan te pakken. Bond Beter Leefmilieu vraagt zich af hoeveel bijkomende studies de Europese Commissie nog denkt nodig te hebben voor ze een herziening van het biobrandstoffenbeleid op tafel legt. Dat er een gigantisch probleem dreigt door de teelt van biobrandstoffen is ondertussen meer dan duidelijk. Ondertussen hebben alle Europese lidstaten wel aangegeven stevig in te zetten op (geïmporteerde) biobrandstoffen om aan hun hernieuwbare energiedoelstellingen te voldoen. Hierdoor dreigen we ons vast te rijden in een onduurzaam pad dat nefast is voor mens, klimaat en milieu.