Europa stelt richtlijn brandstofkwaliteit uit tot 2013

De Europese Fuel Quality Directive (FQD) specifieert de kwaliteiten waaraan brandstoffen op de Europese markt moeten voldoen om de schade voor het leefmilieu en de volksgezondheid bij de winning, productie en distributie ervan te beperken.

De FQD stond de afgelopen maanden in het middelpunt van de aandacht, omdat ze ervoor zou kunnen zorgen dat Canadese olie uit teerzanden de toegang tot de Europese markt zou kunnen worden ontzegd. Een beslissing die daarvoor kan zorgen, is nu uitgesteld tot 2013.

De in 2009 goedgekeurde FQD heeft onder meer als doel om de broeikasgasemissies bij de productie van brandstoffen met minstens 6% terug te brengen tegen 2020. Dat kan onder andere door beperkingen op het verbranden van vrijkomende gassen en ontluchten bij de raffinage of door het gebruik van alternatieve brandstoffen en elektriciteit bij het transport.

De voorbije jaren kwamen er echter meer en meer brandstoffen op de markt, bijvoorbeeld  uit teerzand, steenkool of schaliegas die nog een stuk schadelijker zijn voor milieu en gezondheid dan conventionele olie.

De Europese Commissie kwam in oktober 2011 met een voorstel op de proppen om in het kader van de FQD brandstoffen te rangschikken op basis van de intensiteit van CO2. Die rangschikking maakt gebruik van zogenaamde “default values”. Teerzand kreeg bijvoorbeeld een waarde van 107 gram CO2 per megajoule brandstof mee, wat een stuk slechter is dan de waarde van 87,5 gram CO2 voor gewone ruwe olie.

Daardoor zou vervuilende olie op termijn haar toegang verliezen tot de Europese markt, omdat ze het moeilijker maakt de opgelegde doelstellingen van CO2 emissiereductie te halen.  

Het voorstel van de commissie stuitte echter op sterke weerstand vanuit Canada en de olie-industrie. De eerste argumenteerde dat teerzanden helemaal niet zo vervuilend zijn, de tweede dat de regeling een bijkomende administratieve last legt op de raffinage-industrie.

Beide argumenten zijn al meermaals weerlegd. De CO2-waarde voor teerzand olie komt uit een studie van professor A. Brandt van Stanford University. 13 onderzoeken die aan bod komen in een meer recente overzichtsstudie bevestigen de waarde: olie uit teerzand 18 tot 49% meer CO2 intensief dan conventionele olie.

Bovendien is de administratieve kost van de FQD verwaarloosbaar is. De prijs van een vat geïmporteerde olie zou stijgen met 0.8 tot 1.6 eurocent of nog geen halve eurocent per volle tank van 50 liter. Dat leert een recente studie van CE Delft in opdracht van T&E.

Toch heeft Europese Commissie beslist om nog een studie te doen: ditmaal naar de impact van de FQD voor de industrie en de markten. De conclusies van die studie moet de Europese raad in 2013 toelaten om een beslissing te nemen over het lot van olie uit teerzand op de Europese markt.

Zie ook bericht van het persagentschap Reuters.

Luchtkwaliteit