Europa wil energiebelasting grondig hervormen

Voorstel kan positief effect hebben op milieu en klimaat

Vandaag doet de Europese Commissie een voorstel om het kader voor de belasting op energie aan te passen. Bij het berekenen van de belasting wil de Europese Commissie voortaan rekening houden met de CO2-uitstoot en de energie-inhoud van brandstoffen. “De grondige hervorming maakt het mogelijk om de effecten op milieu en klimaat in rekening te brengen. Het is ook mooi meegenomen dat de richtlijn onze economie energie-efficiënter kan maken en meer energiezekerheid kan garanderen. De hoogte van deze belasting zal bepalen of het milieu, klimaat en economie er effectief beter van worden,” zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “Wij vragen onze regering om deze richtlijn te steunen en enkele voorstellen tot verbetering aan te brengen.”

Doorbraak

Voor het eerst krijgen huishoudens, transport- en afvalsector een prijssignaal gebaseerd op CO2-uitstoot. Dit kan een zeer belangrijke stap zijn om CO2-uitstoot in die sectoren te reduceren.

Door rekening te houden met de CO2-uitstoot van brandstoffen, zal bovendien de minimumbelasting voor diesel hoger liggen dan voor benzine. Europa vraagt ook om diesel in alle omstandigheden hoger te belasten dan benzine. Nu Europa dit duidelijke signaal geeft, roept Bond Beter Leefmilieu de Belgische overheid nogmaals op om het “ongezonde” voordeel voor diesel af te schaffen. Zo kan de overheid ook het Belgische teveel aan fijn stof en stikstofoxiden eindelijk structureel aanpakken.

Indexeren van brandstofaccijzen

De commissie vraagt om de accijnzen te indexeren. Een goede zaak omdat uit recent onderzoek van Transport & Environment blijkt dat wij steeds minder belastingen betalen voor transportbrandstof indien rekening wordt gehouden met de inflatie. Sinds 1999 daalde de gemiddelde transportaccijns in reële termen met 10 cent per liter in de Europese Unie. Vooral de accijnzen niet te indexeren en door de verdieselijking van het voertuigenpark liggen aan de basis van deze daling. In België liggen de gemiddelde accijnzen vandaag 8 cent lager dan bij hun piek in 1996. Indexatie zal er mee voor zorgen dat onze economie blijvend efficiënt met energie omspringt en een positief  milieuresultaat boekt.

Biobrandstoffen

Door rekening te houden met de energie-inhoud van brandstoffen moedigt de commissie het efficiënt gebruik van energie aan en moedigt ze de omschakeling naar hernieuwbare energie aan. Het is wel vreemd dat de Commissie voor dit voorstel haar eigen biobrandstoffen beleid naast zich neerlegt en er hier van uit gaat dat biobrandstoffen geen CO2 uitstoten. Terwijl het biobrandstoffenbeleid stelt dat de CO2-uitstoot moet bepaald worden door een levencyclusanalyse. Bond Beter Leefmilieu wil dat biobrandstoffen beoordeeld worden op basis van alle elementen; ook het regenwoud dat - direct of indirect - gekapt wordt voor de productie moet in rekening gebracht worden.

Luchtkwaliteit Biomassa & biobrandstoffen