Europees biobrandstoffenbeleid moet wijzigen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Europees biobrandstoffenbeleid moet wijzigen

Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

donderdag 20 oktober 2011

De Belgische minister van leefmilieu Magnette vroeg advies aan de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO) over het omzetten in eigen wetgeving van Europese richtlijnen voor het certificeren van biobrandstoffen. De vakbonden, consumentenverenigingen, de Noord-Zuidbeweging en milieuverenigingen trekken unaniem aan de alarmbel naar aanleiding van het advies. Enkel de vertegenwoordigers van de industrie willen vasthouden aan het huidige beleid.

Moeten we ons beleid over biobrandstoffen herzien? Daar draaide het om tijdens de debatten.

De eerder genoemde sociale organisaties en milieubewegingen vinden dat de Belgische en Europese overheid rekening moet houden met de veranderde context en de talrijke studies die wijzen op de gevaren van de verhoging van de productie van biobrandstoffen voor transport. De negatieve gevolgen van zulke biobrandstoffen zijn talrijk: ze maken landbouwproducten duurder, nemen land in het Zuiden in, vervuilen de bodem en water, zorgen voor verlies van biodiversiteit, verspreiden GGO’s, zorgen dat het landgebruik directe en indirecte verandert met een verhoging van de uitstoot van broeikasgassen als resultaat. Daarom roepen ze op om de steun voor biobrandstoffen te herevalueren.

Stéphane Desgain van 11.11.11-CNCD benadrukt, “Bij de productie van sommige biobrandstoffen worden de rechten van de mensen en de internationale normen op vlak van arbeidsrecht met de voeten getreden. De mogelijkheid om deze biobrandstoffen toch als duurzaam te labelen doet de wenkbrauwen fronsen over de Belgische en Europese engagementen voor mensenrecht en internationale normen.”

Noé Lecocq van Inter Environnement Wallonie zegt: “De Europese Commissie komt haar eigen engagementen tot nu toe niet na. Ze moest al vanaf 2010 rekening houden met het indirect veranderend landgebruik, maar ze aarzelt om het doen omdat de CO2-uistoot voor biobrandstoffen dan veel minder gunstig zal uitvallen dan origineel aangekondigd. Wij vrezen dat de commissie ook zal nalaten om vanaf 2012 rekening te houden met de belangrijke impact op de voedselprijzen om haar beleid te corrigeren.”