Europees Parlement: ‘Enkel betere controle kan tweede Dieselgate voorkomen’

De vraag is nu of het Europees Parlement voor een echte waakhond kiest

Afgelopen dinsdag publiceerde de onderzoekscommissie Dieselgate van het Europees Parlement haar bevindingen. Het werd duidelijk dat de lidstaten in het verleden te laks waren om hun nationale testinstanties te controleren. Die staan in om een nieuw automodel goed te keuren voor alle Europese wegen. Ook de Europese Commissie slaagde er niet in om haar beleid te handhaven. De vraag van een miljoen: kiest het Europees Parlement nu voor een Europese waakhond die echte controles garandeert? 

Voordat een nieuw automodel overal in Europa mag rondrijden, wordt het getest om te controleren of het model voldoet aan de Europese milieu- en veiligheidsnormen. Uit onderzoek blijkt dat testinstanties en autofabrikanten in sommige lidstaten twee handen op één buik zijn. Om de wagen extra zuinig te laten presteren in het labo worden alle truken van de foor toegepast. Sommige autofabrikanten installeerden zelfs sjoemelsoftware. 

Koning autofabrikant

Uit onderzoek van de Dieselgate-commissie blijkt nu dat dit mogelijk was omdat de autofabrikanten de hiaten in de EU-wetgeving uitbuiten. De lidstaten voelden er weinig voor om de testinstanties duchtig te controleren en het de autofabrikanten van eigen bodem moeilijk te maken. Ook blijkt dat de Europese Commissie al langer op de hoogte was, maar ook daar was handhaving onbestaande.

Markttoezicht

De onderzoekscommissie vraagt terecht beter markttoezicht. Allereerst een betere controle op de testinstanties en nationale controleinstanties van de lidstaten. Het beste voorstel is om deze verantwoordelijkheid toe te kennen aan een ‘Europese waakhond’. Op die manier kan de Europese Commissie ingrijpen in geval dat autofabrikanten en testinstanties onder een hoedje spelen. 

Daarnaast moet het ook mogelijk worden om reeds rondrijdende wagens van de weg te plukken en te controleren. Enkel op die manier zorgt de wetgever ervoor dat autofabrikanten ook in de praktijk de regels nakomen. 

Strengere handhaving

Op 9 februari sprak de commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement zich uit over de hervorming. De Europarlementsleden waren voorstander van strengere handhaving van de wetgeving: controles uitvoeren op reeds rondrijdende wagens, autofabrikanten en nationale controle-instanties bestraffen indien nodig. Ook ijverde de parlementaire commissie voor betere informatieuitwisseling en verplichtte controles van wagens op de weg door de lidstaten.

Europese waakhond

Het bleef stil over het toekennen van dergelijke verantwoordelijkheden aan een onafhankelijke Europese waakhond. Daarvoor is het wachten tot april, dan stemt het Europees Parlement in plenaire sessie over dit dossier.

Bond Beter Leefmilieu roept alvast de Vlaamse Europarlementariërs op om dit voorstel te steunen en op die manier de volksgezondheid boven de belangen van de auto-industrie te plaatsen.