Europees Parlement versterkt klimaatambitie | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Europees Parlement versterkt klimaatambitie

De milieucommissie van het Europees Parlement stemde afgelopen dinsdag over de Europese 2030-klimaatdoelstelling. De Parlementsleden slaagden erin om de klimaatambitie van de Europese Commissie op te krikken. Hun voorstellen moeten leiden tot 400 miljoen ton minder CO2-uitstoot in de Europese landbouw, gebouwensector en verkeer.

Europa heeft zichzelf als doelstelling opgelegd om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. Die doelstelling is vertaald naar een voor de elektriciteitsproductie en industrie (ETS: -43%) en de Europese landbouw, gebouwensector en verkeer (Non-ETS: -30%)

Om de voortgang van landen te kunnen meten voor hun Non-ETS doelstelling is een startpunt nodig in 2021. De Parlementsleden debatteerden over dat startpunt. Moet dat de 2020-klimaatdoelstelling zijn of overeenkomen met de reële CO2-uitstoot?

Die vraag beantwoordden de Parlementsleden van de milieucommissie op dinsdag. Voor lidstaten die goed op weg zijn om hun 2020-klimaatdoelstelling te halen geldt de reële uitstoot gebaseerd op de uitstoot in 2018.

Lidstaten zoals België die niet de nodige maatregelen genomen hebben, zullen in 2020 waarschijnlijk een hogere CO2-uitstoot hebben dan de doelstelling toelaat. Om te voorkomen dat ze daarvoor beloond worden, geldt voor de slecht presterende lidstaten het CO2-niveau van de 2020-doelstelling.

Bomen planten

"Het Parlement wil enkele achterpoortjes in de wetgeving sluiten"

De milieucommissie probeert een aantal achterpoortjes die de Europese Commissie voorstelde aan lidstaten om hun klimaatdoelstellingen te halen, te sluiten. Eén zo’n achterpoortje is LULUCF: CO2-uitstoot en opvang als gevolg van landgebruik en bosbouw (“Land Use, Land Use Change and Forestry”).  

Voornamelijk bossen, venen en permanente graslanden functioneren als opslag voor koolstof. De Europese Commissie stelt voor dat lidstaten zo een opgeslagen ton CO2 kunnen meereken als een ton minder CO2-uitstoot in de sectoren landbouw, verkeer en gebouwen.

Maar op die manier pakken lidstaten het klimaatprobleem niet bij de wortels aan, i.e. uitstoot verminderen. Integendeel: de cruciale evolutie naar nuluitstoot wordt verder uitgesteld. Lees de uitgebreide argumentatie over LULUCF van Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu hier.

Die mening is ook de milieucommissie toegedaan. Ze beperken de uitwisseling met de LULUCF-sector tot 190 miljoen ton CO2. Dat is een stuk minder dan de 280 miljoen ton die de Europese Commissie voorstelde.

Meer achterpoortjes

Een gelijkaardige uitwisseling riep de Europese Commissie ook voor de ETS-sector in het leven. Een CO2-recht uit de ETS sector kan dan worden meegerekend als een ton minder CO2-uitstoot in de niet ETS-sectoren: landbouw, verkeer en gebouwen. Dit achterpoortje laat het comité helaas voor wat het is.

Tot slot voegen de Parlementsleden een verzachtende maatregel toe. Ze willen lidstaten belonen die in een vroeg stadium de nodige klimaatregelen namen. Dat doen ze door lidstaten wier bbp in 2013 lager was dan het Europees gemiddelde, uitstootrechten toe te kennen. Op Europees niveau mag het totaal aan dergelijke rechten niet meer zijn dan 70 miljoen ton.

Voortgang

Op dit moment onderhandelen ook de lidstaten in de Europese Raad over de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030. Het dossier komt ook ter bespreking tijdens de officiële bijeenkomst van Europese milieuministers in juni. Het is afwachten of het nog voor de zomer kan landen. Indien niet hernemen de onderhandelingen zich in september.

 

Meer over Klimaatbeleid

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit