Europese Commissie blaast koud en warm over fijnstofklacht Gent Sint-Pieters

Zoals je vroeger al kon lezen, diende Bond Beter Leefmilieu samen met enkele Gentse verenigingen een klacht in bij de Europese Commissie tegen de bouw van een ondergrondse parking en een bijkomende ontsluitingsweg naast het station Gent Sint-Pieters. Uit het milieueffectenrapport blijkt immers dat het toenemende autoverkeer de normen voor fijn stof zal doen overschrijden.

De Commissie stelt nu in haar antwoord dat de Europese wetgeving inzake luchtkwaliteit haar niet de bevoegdheid geeft om een specifiek project direct te verbieden, ook al zullen de waarden voor fijn stof daardoor toenemen. Wel stelt de Commissie dat de overheid hoe dan ook verplicht is de normen te respecteren. Pas als blijkt dat de overheid geen of onvoldoende maatregelen neemt om de fijn stof emissies binnen de perken te houden, kan de Commissie optreden. Volgens de Commissie is het in dit geval evenwel nog te vroeg om een dergelijke conclusie te trekken. Het is immers nog niet duidelijk welke maatregelen of acties gepland zijn om de normen voor fijn stof te respecteren.

De Europese normen voor fijn stof moeten dus hoe dan ook worden nageleefd, wat vandaag in het Gentse helemaal niet het geval is. Hoe dat moet gebeuren, laat de Commissie in het midden, want dat is de bevoegdheid van de lokale overheid. Eventuele mogelijkheden zijn het bv. verbieden van verouderde dieselwagens zonder roetfilter in de parkeergarage of het voorbehouden van een deel van de parking voor fietsen. Er is nu immers een groot gebrek aan fietsstallingen rond het station…  

Burgemeester Daniël Termont ventileerde vorige week zijn ongenoegen over de kritiek op fijn stof in het infoblad van de werken. We nodigen hem uit om snel met een gepast antwoord te komen op het reële probleem. Wat zal Gent doen om de normen wel te halen?

Luchtkwaliteit