Europese Commissie kijkt naar landbouw voor waterbesparing

Waterefficiëntie in de landbouw moet een van de prioriteiten zijn in de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat zegt Peter Gammeltoft, diensthoofd van de afdeling Water bij het DG Milieu. De Europese watervoorraden komen onder steeds grotere druk te staan, dus Europa moet dringend actie ondernemen. Landbouw is verantwoordelijk voor twee derde van het watergebruik binnen de EU en heeft bijgevolg een belangrijk rol te spelen in waterbesparing. Met de vorige tussentijdse herziening van het GLB – de zogenaamde Health Check – zijn al enkele maatregelen in verband met watergebruik in de landbouw geïntroduceerd. Maar, zo stelt Gammeltoft, dat is nog onvoldoende en bovendien verloopt de handhaving in bepaalde lidstaten niet zoals het hoort. Ook het watergebruik bij de productie van biobrandstoffen en biomassa moet aangepakt worden in nieuwe regelgeving. Bovendien zijn meer data nodig over de impact van veranderingen in landgebruik op waterbeschikbaarheid.

Waterkwaliteit