Europese Commissie presenteert plan voor meer energie-onafhankelijkheid

De crisis in Oekraïne noopt Europa tot actie. De Europese Unie is in grote mate afhankelijk van Rusland voor haar gasbevoorrading. Voor haar totale import van fossiele brandstoffen betaalt Europa bovendien dagelijks meer dan 1 miljard euro. Het intomen van onze fossiele energiehonger is een noodzakelijke stap om aan deze situatie te verhelpen. De Europese Commissie stelde onlangs een plan voor met een waslijst aan maatregelen om de Europese bevoorradingszekerheid te waarborgen.  

De Commissie noemt energiebesparing als één van de meest effectieve manieren om onze energie-onafhankelijkheid te waarborgen en betaalbare energie te garanderen. Echt doortastende maatregelen om onze energieconsumptie in te tomen, blijven jammer genoeg uit. Veel zal afhangen van de maatregelen die dit najaar worden voorgesteld in het kader van het Europese 2030 energie- en klimaatpakket. De uitspraken van energiecommissaris Oettinger bij de voorstelling van het energieplan zijn op dat vlak hoopvol. Hij stelde dat het aangewezen zou zijn om de lidstaten bindende doelstellingen voor energiebesparing op te leggen voor 2030. Laat ons hopen dat dit signaal door de nieuwe Commissie ook wordt opgepikt. Daarnaast legt de Europese Commissie sterk de nadruk op het belang van een meer ééngemaakte Europese energiemarkt met een goed verknoopt Europees gas- en elektriciteitsnetwerk. Tot slot hecht de Commissie belang aan meer eigen energieproductie. Jammer genoeg ziet ze daarbij niet alleen een rol voor hernieuwbare energie, maar zet ze ook expliciet de deur open voor schaliegas en kernenergie. Deze opties zijn niet te verzoenen met een doortastende aanpak die de klimaatverandering behoeft. Bovendien blijven de ambities voor hernieuwbare energie - met een doelstelling van 27% hernieuwbare energie in 2030- bedroevend laag.

 

Windenergie Energiebesparing Klimaatbeleid