Europese doelstelling inzameling elektronisch afval lang niet in zicht | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Europese doelstelling inzameling elektronisch afval lang niet in zicht

Kristof Debrabandere

donderdag 15 april 2010

Het Europees Parlement werkt een herziening uit van de Europese regelgeving voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Dit proces loopt nog, maar een aantal zaken beginnen toch al duidelijk te worden.

Zo zal afgestapt worden van de huidige Europese doelstelling van verplichte inzameling van minimum 4 kg per persoon per jaar aan AEEA. Dit is goed nieuws omdat de hoeveelheden elektronische en elektrische apparaten die op de markt worden gebracht sterk verschillen tussen verschillende lidstaten, grosso modo in lijn met hun relatieve welvaartverschillen. De armere lidstaten hebben dus meer moeite om hun doelstellingen te halen dan de rijkere lidstaten – om de eenvoudige reden dat er minder elektrische en elektronische apparaten in omloop zijn.

Het huidige voorstel verwacht dat iedere lidstaat tegen 2016 minimum 65 procent van het AEEA zal inzamelen dat er de voorafgaande 3 jaar gemiddeld op de markt werd gebracht. Zo ligt de lat op vlak van inzameldoelstellingen nu wel gelijk onder de lidstaten. Als tussentijdse doelstelling dient tegen 2013 minimum 45 procent van het AEEA ingezameld te worden. Het WEEE Forum, De Europese vereniging die de Recupels van deze wereld overkoepelt, stelt dat deze doelstellingen haalbaar zijn.

Ons land zal daarvoor wel een (stevig) tandje moeten bijsteken. Terwijl wij er meestal van uitgaan dat ons land inzake afvalbeleid  toonaangevend is in Europa, blijkt nu uit een studie van de  United Nations University dat, wanneer de procentuele inzameldoelstellingen vertaald worden naar de Belgische context de hoeveelheid ingezameld AEEA per Belg maar eventjes met de helft zal moeten toenemen tegen 2013 en zelfs verdubbelen tegen 2016. Recupel, het beheersorganisme dat grotendeels verantwoordelijk is voor het Belgische AEEA, haalt tot op heden  maar 8,2 kg per inwoner per jaar op. In 20143 moet dat 12,2 kg zijn, en tegen 2016 18,4 kg per inwoner per jaar. De situatie voor Vlaanderen is minder dramatisch, maar ook hier zullen nog grote inspanningen geleverd moeten worden.

Dat we het inderdaad niet zo goed doen, blijkt uit de vergelijking met andere Europese landen. Zo halen Noorwegen, Zweden en Zwitserland vandaag reeds de 2016-doelstelling. Benieuwd of Recupel de uitdaging aankan. Aan geld ontbreekt het hen alvast niet…