Europese maatregelen rond luchtkwaliteit en kringloopeconomie onder vuur: tweet ze veilig! | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Europese maatregelen rond luchtkwaliteit en kringloopeconomie onder vuur: tweet ze veilig!

Lieze Cloots

donderdag 11 december 2014

Europees commissaris Juncker gaf onlangs aan milieucommissaris Karmenu Vella de opdracht om de voorstellen van de vorige Commissie rond luchtkwaliteit en kringloopeconomie terug te trekken. Vanuit de bekommernis dat huidige Europese regelgeving te veel verstoring zou meebrengen voor de competitiviteit van de Europese economie, wil de Commissie Juncker een heroverweging (REFIT) van verscheidene Europese milieuregels.  

Luchtkwaliteit en kringloopeconomie in gevaar

Die intenties stuitten op enorm veel verzet en onbegrip in heel Europa. Verzet omdat de (terechte) vrees leeft dat met een heroverweging ook de milieustandaarden naar beneden toe zullen bijgesteld worden. Onbegrip omdat de twee maatregelenpakketten die nu onder vuur liggen naadloos aansluiten bij het politieke engagement dat Juncker bij zijn aanstelling nam, om Europa een socialer gelaat te geven. De maatregelen rond luchtkwaliteit zouden er immers voor kunnen zorgen dat het aantal vroegtijdige overlijdens door luchtvervuiling tegen 2030 met 58.000 afnemen. Met de maatregelen rond kringloopeconomie kunnen tot 180.000 bijkomende jobs worden gecreëerd. Begrijpen wie begrijpen kan dat men milieuregelgeving met dergelijke sociaal economisch potentieel van tafel wil. Het zal een enorme stap achteruit zijn voor een duurzame Europese economische ontwikkeling.     

Tweet ze veilig!

De finale beslissing tot terugtrekking van de beide maatregelenpakket gebeurt in de loop van de volgende dagen. Dringende actie is nodig! Daarom vragen we om uw stem op de Europese fora te laten horen. Stuur zoveel mogelijk tweets aan de sleutelfiguren in dit verhaal: 

@JunckerEU en @TimmermansEU don’t withdraw #cleanair and #CircularEconomy, go for 180.000 sustainable jobs and 58.000 less early deaths