Europese uitstootnormen kunnen brandstofverbruik vrachtwagens met 40% doen dalen

Een recente studie van ICCT toont aan dat Europese uitstootnormen ervoor kunnen zorgen dat vrachtwagens 40% minder brandstof gebruiken. De onafhankelijke instelling focust op onderzoek naar transport en concludeert dat normen cruciaal zijn om innovatie in de automobielindustrie te stimuleren. Als resultaat stoten vrachtwagens ook 40% minder CO2 en giftige gassen uit. Voor een logistieke hub als Vlaanderen, waar de uitstoot van verkeer verantwoordelijk is voor heel wat gezondheidsproblemen, is dat cruciaal.

Dubbel voordeel

De studie bewijst het: Europese vrachtwagens zijn in staat om hun brandstoffactuur en dus ook de uitstoot van uitlaatgassen fors terug te dringen, met 40%. Het is duidelijk dat Europese uitstootnormen nodig zijn om die innovatie te stimuleren. Zonder die verplichting boekt de automobielindustrie immers beperkt tot geen vooruitgang: de voorbije 20 jaar verbeterde de brandstofefficiëntie van vrachtwagens niet.

Technologische innovatie

De studie identificeert verschillende maatregelen om vrachtwagens zuiniger te laten rijden: hybride en efficiëntere motoren, aerodynamische kabines en banden die minder wrijving veroorzaken. Als al deze maatregelen worden toegepast in vrachtwagens, kunnen vrachtwagens tegen 2025 27% minder schadelijke stoffen uitstoten. Tegen 2030 kan dat oplopen tot 40% minder brandstofverbruik.

Gezonde logistieke hub

Als logistieke hub met veel doorstroom van vrachtvervoer heeft Vlaanderen baat bij hogere normen om de uitstoot van giftige stoffen en broeikasgassen terug te dringen. Zuinigere vrachtwagens of vrachtwagens met 0-uitstoot dragen bij tot de volksgezondheid en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Normen bewijzen dienst

De VS, China en Japan stimuleren innovatie bij vrachtwagenconstructeurs nu al door het toepassen van uitstootnormen. Op die manier voorziet het ICCT dat Amerikaanse vrachtwagens al in 2020 efficiënter zullen zijn dan hun Europese tegenhangers.

Efficiëntere wagens betekenen natuurlijk ook een lagere brandstoffactuur voor firma’s zoals Ikea, Colruyt en DHL. Het is niet verwonderlijk dat een reeks bedrijven de oproep steunt aan Europese beleidsmakers om tegen 2020 CO2-uitstootnormen in te voeren.

> De volledige ICCT-studie

Luchtkwaliteit