Europese weerstand tegen ggo’s | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Europese weerstand tegen ggo’s

Linn Dumez

maandag 11 oktober 2010

Greenpeace en Avaaz verzamelden 1 miljoen Europese handtekeningen voor een moratorium op de teelt van genetisch gewijzigde organismen (ggo’s). Met dit allereerste Europees burgerinitiatief wordt nu aan de Europese Commissie gevraagd om het voorzorgsprincipe te hanteren en een moratorium in te stellen op de teelt van ggo’s, tot de risico’s voor mens en milieu volledig in kaart zijn gebracht. Daarnaast pleit men voor de oprichting van een onafhankelijk, ethisch, wetenschappelijk comité om de impact van ggo’s te t esten en te beoordelen.

De petitie werd gelanceerd na de teelttoelating van de gg-aardappel Amflora in maart 2010 en telt nu al 1 miljoen handtekeningen uit alle EU-lidstaten. Het succes van deze actie toont aan dat de Europeanen sterke twijfels hebben over de veiligheid van ggo’s voor landbouw en voedselproductie.

De petitie is de eerste die zal worden voorgelegd als Europees burgerinitiatief. Dat is een nieuw politiek instrument in het leven geroepen door het Verdrag van Lissabon in december 2009. Het biedt een miljoen burgers de mogelijkheid om de Commissie formeel te verzoeken een wetgevend initiatief te nemen om aan hun eisen tegemoet te komen.

Eerder al ontstond vanuit een vijftal lidstaten sterke weerstand tegen de teelttoelating voor de Amflora-aardappel. Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Hongarije en Polen tekenden protest aan bij het Europese Hof van Justitie. De lidstaten argumenteren dat de Europese Commissie onwettelijk handelde toen ze de teelt toeliet. De Amflora-aardappel bevat immers een resistentiegen tegen een antibioticum dat van belang is in de menselijke en dierlijke gezondheidszorg. Ook de Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) hebben gewezen op het gevaar dat de Amflora-aardappel de werking van bepaalde antibiotica zou kunnen ondermijnen.