Experts verdeeld over veldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Experts verdeeld over veldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelen

Linn Dumez

woensdag 16 februari 2011

De Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) is verdeeld over de risico’s van een veldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelen van BASF en de Universiteit Gent. Dat blijkt uit het niet-unanieme advies van de raad. De meeste leden van de ARB geven een voorwaardelijk positief advies. Ze vragen wel dat een hele reeks bijkomende maatregelen wordt genomen om de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Enkele andere leden van de ABR gaan verder en nemen een minderheidsstandpunt in. Daarin stellen ze dat de proef onnodige risico’s met zich meebrengt. Ze wijzen er onder meer op dat de aardappelen niet getest werden op mogelijke toxische, allergene of andere schadelijke effecten. Bovendien werd in een deel van de gg-aardappelen een gen ingebouwd dat resistentie verleent tegen antibiotica die van belang zijn in de menselijke gezondheidszorg. Volgens de Europese regels moest het gebruik van dergelijke genen in ggo's worden uitgefaseerd per 31 december 2008.

De federale ministers van milieu en volksgezondheid, respectievelijk Magnette en Onkelinx, moeten nu beslissen of de veldproef al dan niet mag doorgaan. Ook Vlaams minister Joke Schauvliege heeft nu tien dagen tijd om haar advies over te maken. De milieubeweging roept de ministers op geen onnodige risico’s te nemen en de veldproef niet toe te laten. We wijzen er al een tijdje op dat de aanvragen tal van hiaten en tegenstrijdigheden bevatten. Dat wordt nu door verschillende opmerkingen van de experts bevestigd. Bovendien is de genetische manipulatie van de aardappelen onnodig en ongewenst. De gg-aardappelen zijn genetisch gemanipuleerd om resistent te zijn tegen de aardappelplaag (Phytophthora infestans). Dat is enerzijds onnodig, omdat er al verschillende plaagresistente aardappelrassen bestaan waar geen genetische manipulatie aan te pas kwam (bijvoorbeeld de variëteiten Bionica, Toluca en Sarpo Mira). Anderzijds is deze manipulatie ongewenst, omdat 65 % van de Belgische bevolking gekant is tegen genetisch gemanipuleerd voedsel. Als er straks gg-aardappelen op de velden komen, lopen gangbare en biologische boeren het risico dat hun oogst besmet wordt. En ook in de aardappelverwerkende industrie zijn ggo-contaminaties dan een reëel risico.