ExxonMobil ontving voorbije 10 jaar ook 4 miljoen euro te veel gratis emissierechten

In het kader van het onderzoek naar klimaatgeld voor ExxonMobil legt Bond Beter Leefmilieu (BBL) een tweede geldstroom bloot. Drie installaties van ExxonMobil in België - de raffinaderij in de Antwerpse haven en de polymeerfabrieken in Antwerpen en Meerhout - ontvingen sinds 2005 meer gratis emissierechten dan ze moesten inleveren voor hun uitstoot van broeikasgassen. Dat betekent dat ExxonMobil sinds 2005 geen kosten heeft voor al haar CO2-emissies in ons land. Integendeel, ze heeft er meer dan 4 miljoen euro mee verdiend. Daarbovenop ontvangt ExxonMobil 1,4 miljoen euro uit het Vlaamse klimaatfonds voor haar elektriciteitverbruik.

Bond Beter Leefmilieu onderzocht de rekeningen van ExxonMobil in het register voor de Europese Emissiehandel (ETS). Alle installaties van ExxonMobil in België kregen over de periode 2005-2015 méér gratis emissierechten dan de reële emissies van die installaties. Omdat ExxonMobil rechten moet inleveren overeenkomstig haar emissies, verdient ze dus aan de Europese Emissiehandel. 

De drie installaties stootten de voorbije 10 jaar 20,8 miljoen ton CO2 uit, dat komt overeen met een kwart van de jaarlijkse uitstoot in Vlaanderen. Ze kregen 21,6 miljoen gratis emissierechten binnen de Europese allocatieregels. Het resultaat is een overschot begin 2016 van 826.197 emissierechten met een marktwaarde van 4,2 miljoen euro. ExxonMobil is geen uitzondering. Ook andere industriële bedrijven kregen het voorbije decennium meer emissierechten dan nodig, blijkt uit de indicatoren van het Vlaamse milieurapport (MIRA).

Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu reageert: “ExxonMobil heeft nog geen euro betaald voor de broeikasgasemissies in ons land. Integendeel, in de voorbije 10 jaar verdiende ze er 4,2 miljoen euro mee. Het toont aan hoe de Europese Emissiehandel haar doel voorbij schiet in haar poging om de industrie te vergroenen. Het is een bizarre vestzak-broekzakoperatie waarvan oliebedrijven zoals ExxonMobil profiteren. Minister Schauvliege moet in de Europese raad ijveren voor een aanscherping na 2020: het uitdelen van gratis emissierechten moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. We kunnen de Belgische industrie beter beschermen met een heffing aan de grens van de Europese Unie of een gelijkaardig instrument.”

De 4,2 miljoen euro komt bovenop de 1,4 miljoen euro die ExxonMobil jaarlijks ontvangt vanuit het Vlaamse klimaatfonds voor haar elektriciteitverbruik. Die vergoeding is 4 keer te hoog. BBL vraagt om ze onmiddellijk stop te zetten. De petitie met die vraag kreeg in enkele dagen tijd al meer dan 4.000 handtekeningen.

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid