Federaal parlement vraag meer klimaatambitie

Vorige week stemde het federaal parlement een resolutie met de vraag aan de federale regering om zich op Europees niveau duidelijk uit te spreken voor een aanscherping van de klimaatambities. Zowel Groen!, Ecolo, MR, Open VLD, CDH, Sp.a als PS pleiten ervoor om de huidige Europese doelstelling van 20%  CO2 reductie tegen 2020 op te trekken naar 30%.

Recente studies toonden al aan dat een uitstootbeperking van 30% de EU alleen maar in ons voordeel zal uitdraaien. Bovendien is meer klimaatambitie op de korte termijn noodzakelijk om de Europese reductiedoelstellingen voor 2050 halen. Verschillende Europese lidstaten waren al voorstander om die noodzakelijke stap zo snel mogelijk te zetten, maar België hoorde daar tot dusver niet bij.

Vraag is nu of niet alleen de federale regering, maar ook de Vlaamse regering zich bij dit standpunt wil aansluiten. Een Vlaams standpunt over meer Europese klimaatambitie blijft (voorlopig) uit. In de marge van de leefmilieuraad van vorige week, gaf minister Schauvliege wel aan dat ze de Europese 2050 Roadmap voor een lage koolstofeconomie verder wil uitwerken naar een eigen Vlaams klimaatbeleidsplan. Wij hopen dat de minister, met het oog op de realisatie van een koolstofarme economie tegen 2050, hierbij ook de noodzakelijke hogere klimaatambitie voor 2020 in rekening brengt.

 

Desinvestering uit fossiele energie Luchtkwaliteit