Fijn stof en regelneverij beperken

Onlangs brachten de Milieu- en Natuurraad (Minaraad) en de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen (SERV) samen een advies uit over een nieuw besluit van de regering om fijn stof bij op- en overslag te beperken. De overslag van steenkool, ertsen, mineralen, zand, enz. in havens of op industriegebieden veroorzaakt nogal wat gezondheidsproblemen door fijn stof.

Mede onder druk van de Europese Commissie worden de maatregelen uit een Europees onderzoek naar ‘best beschikbare technieken’ om de vorming van fijn stof bij die overslag te voorkomen, nu omgezet in de Vlaamse milieuregelgeving (Vlarem). Het gaat dan om maatregelen zoals het besproeien van de stuivende stoffen, gesloten grijpkranen om stofvorming te voorkomen, afdekken met zeilen, aanplanten van bufferende beplanting,… De Raden verwelkomen het besluit maar waarschuwen tegelijk voor te ingewikkelde procedures.    

De Mina Raad  en de SERV vinden het heel positief dat de Europese studie wordt omgezet in Vlaamse regelgeving. Eindelijk, want dat werd door de vorige regering al in 2007 aangekondigd in de actieplannen voor de zogeheten industriële hotspot zones fijn stof.

Een probleem is echter dat het om een zeer ambtelijk regeringsbesluit gaat, met ingewikkelde procedures en veel extra papperasserij.

- Zo worden maar liefst vijf ‘stuifklassen’ voorzien.

- Vervolgens moeten testen uitgevoerd worden om de stuifklasse te bepalen.

- Er moeten verschillende procedures doorlopen worden bij het laden en lossen.

- Afwijkingen moeten een aparte goedkeuring krijgen.

- Grote bedrijven moeten een stofrapport opmaken.…

Niemand zit echter te wachten op bijkomende procedures of rapporten. Al die regelneverij dreigt nieuwe milieumaatregelen juist verder te vertragen.

Wat we wel nodig hebben zijn concrete investeringen om de verspreiding van fijn stof te voorkomen, vooral op de plaatsen waar dat een probleem vormt.

Volgens de raden moeten de overheden daarom extra luchtmetingen uitvoeren om na te gaan waar eerst moet ingegrepen worden. Vervolgens geven de raden enkele voorstellen om de procedures daarvoor aanzienlijk te vereenvoudigen.

Pas op die manier kunnen we echte vooruitgang boeken op vlak van fijn stof.

Luchtkwaliteit