Fijn stof in het parlement

Gisteren in het parlement vroegen Bart Martens (SPa) en Joke Schauvlieghe (CD&V) minister van leefmilieu Hilde Crevits waarom Vlaanderen aan Europa uitstel gevraagd heeft om de fijn stof-normen te behalen. Volgens de Europese richtlijn kunnen lidstaten tot 2011 uitstel vragen om aan de normen te voldoen, indien ze aantonen dat ze op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau alle passende maatregelen nemen om de normen in de toekomst te kunnen halen. De parlementsleden wilden dus weten welke maatregelen er allemaal werden voorgesteld aan de Europese Commissie om de vraag tot uitstel te verantwoorden.

Minister Crevits verwees in haar antwoord naar het subsidiesysteem voor roetfilters, de invoering van een slimme kilometerheffing en de hervorming van de autofiscaliteit, waarbij men voor propere wagens minder belastingen moet betalen en voor vuile wagens meer. Dat zijn allemaal belangrijke maatregelen, maar het zijn voorlopig ook allemaal maatregelen waar de regering alleen nog maar principieel over beslist heeft. De uitvoering zal nog wel een tijdje op zich laten wachten. Daarnaast blijft het effect van dergelijke maatregelen twijfelachtig, als de regering blijft investeren in nieuwe autosnelwegen en autogerichte bedrijvenzones. Die zullen de groei van het autoverkeer verder in de hand werken, waardoor de individuele milieuwinst van properdere wagens helemaal teniet dreigt te gaan… De vraag blijft dus ook of de Europese Commissie akkoord zal gaan met het nu voorliggende maatregelenpakket.

 

 

Luchtkwaliteit