Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer: oproep projecten met regionale focus steun tot maximaal 25.000 euro | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer: oproep projecten met regionale focus steun tot maximaal 25.000 euro

Indienen kan t.e.m. 19/03/2020

Nik Meeusen

Waarover gaat het?

Het Fonds wil via projectsteun bijdragen tot de transitie naar een energiezuinige, circulaire samenleving. Het Fonds is een samenwerking tussen Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en het Actiecomité ter beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland (ABLLO vzw).

Een nieuwe projectoproep wordt nu gelanceerd. De oproep richt zich op innovatieve of visionaire projecten die een (potentieel) aantoonbaar en blijvend milieurendement inzake energie- en/of materialenbeheer beogen. Voorkeur gaat uit naar projecten die een multiplicatoreffect hebben en tot stand ... meer

Voor wie?

 • Verenigingen met rechtspersoonlijkheid
 • Initiatieven en organisaties met winstoogmerk worden uitgesloten. Beroeps- en sectorfederaties behoren expliciet wel tot de doelgroep, net als bedrijven met sociaal oogmerk.
 • Een overheid kan geen project indienen, wel optreden als partner.

Selectiecriteria

 • Een innovatief of visionair transitieproject dat een (potentieel) aantoonbaar milieurendement inzake energie- en/of materialenbeheer beoogt.
  • Energie: projecten rond zowel energiebesparing, hernieuwbareenergieproductie als duurzaam (lokaal) energiebeheer.
  • Materialenbeheer: projecten rond onder andere hergebruik, gesloten kringlopen, levensduurverlenging, resource efficiency, deeleconomie, ecodesign of anders ontwerpen,…
  • De meting van het milieurendement kan gebeuren a.d.h.v. cijfermateriaal, maar ook op minder kwantificeerbare manieren zoals inschatting door een expertteam,…
 • Het project heeft of beoogt een blijvende milieu-impact, ook na de looptijd van max. 2 jaar, d.w.z. het project is zelfredzaam na afloop van de ondersteuning of de milieueffecten blijven verder lopen na afloop van het project. 
 • Voorkeur gaat uit naar een project dat beantwoordt aan volgende criteria:
  • vernieuwend karakter m.b.t. inhoud, doelgroep en/of methodologie
  • (potentieel) multiplicatoreffect door de schaal of het draagvlak van een project te vergroten, door uitbreiding van de doelgroep,…
  • innovatief partnerschap
 • Het partnerschap kan innovatief zijn doordat minder evidente partners elkaar vinden, bv. milieubeweging & beroepsfederatie. Ook samenwerkingsverbanden met een reële meerwaarde binnen een koepel of tussen gelijksoortige organisaties, bv. onderwijskoepel, beroepsfederatie, samenwerking met gemeenten… kunnen vernieuwend zijn.
 • Het project wordt uitgevoerd in het Vlaams Gewest.
 • Het project heeft een duidelijk budget dat beschrijft waarvoor de middelen dienen. Alle soorten kosten (vergoedingen, materiaal…) kunnen ingebracht worden zolang ze projectgebonden zijn. Grote investeringskosten (bvb. renovatiekosten gebouw, aankoop bestelwagen) worden uitgesloten. Indieners kunnen tot maximum 25.000 euro aanvragen.
 • Vervolgtrajecten kunnen worden ingediend maar het moet gaan om een verbreding en evolutie van een eerder gesteund project (geen herhaling). Vervolgvoorstellen worden opnieuw beoordeeld op nieuw ingediend dossier.

Worden uitgesloten

 • Projecten rond technologie en/ of afvalwater,
 • Projecten waarvan het effect zich (grotendeels) buiten het Vlaams Gewest situeert
 • Energiezuinige renovaties van gebouwen

Nik Meeusen

Coördinator Netwerk
Meer over

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit