Gebruik opbrengsten kilometerheffing om geluidsactieplannen uit te voeren

Uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) blijkt autoverkeer nog steeds de belangrijkste bron van lawaai in Europa. Na luchtvervuiling is lawaai bovendien het grootste gezondheidsprobleem. Europese lidstaten maakten wel al geluidsactieplannen op, maar de budgetten zijn meestal onvoldoende om die ook daadwerkelijk uit te voeren. Bond Beter Leefmilieu vraagt om de opbrengsten van de kilometerheffing deels hiervoor te gebruiken.

Meer dan 100 miljoen mensen in Europa worden blootgesteld aan overmatig autolawaai. In Vlaanderen gaat het om meer dan één miljoen mensen. Dat is in verhouding veel en heeft te maken met het steeds toenemende autoverkeer. Maar ook onze chaotische ruimtelijke ordening draagt daartoe bij: door de vele lintbebouwing, verspreide bebouwing en snelwegen dwars door steden wonen veel mensen (te) dicht bij een drukke verkeersweg.

De cijfers

Uit het Europees rapport blijkt dat 100 miljoen Europeanen in meer verkeerslawaai leven dan goed en gezond voor hen is. Het merendeel daarvan woont in stedelijke gebieden. Op de tweede plaats komt geluidsoverlast door spoorverkeer. Dat treft 19 miljoen Europeanen. Luchthavens komen op de derde plaats, met 4 miljoen ‘getroffen’ burgers in Europa. 

Bron: EEA

Geluidsactieplannen

Europa verplicht de lidstaten om geluidsactieplannen op te maken om de knelpunten aan te pakken. Zo blijkt dat de lidstaten vooral willen investeren in fluisterasfalt, geluidsschermen, tunnels en snelheidsbeperkingen om geluidshinder terug te dringen. 

Ook Vlaanderen maakte vorig jaar geluidsactieplannen op. Het grote probleem is echter de ontoereikende budgetten om de nodige investeringen in geluidsschermen, fluisterasfalt of overkappingen te doen. Heel wat ingrepen worden daardoor op de lange baan geschoven. Bond Beter Leefmilieu vraagt dat de opbrengsten van de kilometerheffing deels hiervoor gebruikt worden. 

Slimme kilometerheffing

Meer over Slimme kilometerheffing