Geef je mening over het Belgische Energie- en Klimaatplan | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Geef je mening over het Belgische Energie- en Klimaatplan

Benjamin Clarysse
Foto: BBL

Nog tot 15 juli kan je de online publieksconsultatie over het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2021-2030 invullen. Hoewel de bevraging aanvoelt als een verplicht nummertje, is het toch de moeite om je mening te geven. En dat niet alleen door bolletjes aan te vinken bij de multiplechoicevragen, maar vooral door in het laatste vrije veld je opmerkingen te geven over de thema’s die niet aan bod komen. Want dat zijn niet van de minste.

Rommelig parcours

In december 2018 diende ons land het ontwerp Nationaal Energie- en Klimaatplan in bij de Europese Commissie, een plan dat voor het komende decennium de richting en de snelheid van de transitie zal aangeven in ons land. Het belang hiervan is niet te onderschatten. Toch stelde het eerste ontwerpplan teleur: van coördinatie of integratie was weinig sprake. De federale, Waalse, Brusselse en Vlaamse overheden maakten hun eigen plan op, nadien werden die samengevoegd. Vlaanderen slaagde er zelfs in om twee aparte plannen op te maken: een energieplan en een klimaatplan. Maar ook inhoudelijk tonen zowel het Belgische plan als het Vlaamse luik daarvan te weinig ambitie. De European Climate Foundation gaf ons land vorige maand slechts een score van 29% voor zijn plan.

De Europese Commissie legt elke lidstaat op om bij de voorbereiding van het plan een publieke consultatie te houden, zodat alle burgers, betrokken partijen en het middenveld hun mening kunnen geven over het voorstel van Nationaal Energie- en Klimaatplan. Idealiter gebeurt dat vroeg in het proces, zodat de bemerkingen meegenomen kunnen worden bij het uittekenen van de grote lijnen. 

Niet zo in België: slechts enkele maanden voor de deadline eind dit jaar om het definitieve plan in te dienen en middenin de aartsmoeilijke federale en regionale regeringsvormingen krijgen burgers de kans om hun input te geven. Zal er uit die bevraging nuttige informatie komen? En wordt daar dan ook rekening mee gehouden?

Schijnparticipatie

De consultatie is beperkt in omvang. De meerkeuze vragen gaan niet in de diepte en laten niet toe om de echte moeilijkheden of het ambitieniveau van het plan aan te kaarten. De vragen gaan over mobiliteit, fiscaliteit, de woning en het opwekken van hernieuwbare energie. Niets over landbouw en de noodzaak om de veestapel af te bouwen. Geen woord over de industriële transitie naar een koolstofneutrale economie. Vragen over circulaire economie of ruimtelijke ordening zijn niet te bespeuren. Meer natuur en bos als oplossingen voor klimaatmitigatie en -adaptatie: niks, nada, noppes. De enquête wordt zo gereduceerd tot maatregelen en thema’s die rechtstreeks van toepassing zijn voor de individuele burger. Hoe de overheid die kan faciliteren, daar mag je bolletjes voor aanvinken. Over grote stukken van het klimaat- en energieplan is je mening blijkbaar niet van belang.

De grootste olifant in de kamer is wellicht dat er helemaal niet gerept wordt over de lastenverdeling tussen bedrijven en burgers, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, woningbezitters en huurders. Hoe kom je tot een eerlijk klimaatbeleid? Nochtans is dat hét grootste discussiepunt in Nederland bij hun Klimaatakkoord. 

Maar laat toch je stem horen

Deze vorm van participatie is ruim onvoldoende voor een belangrijke kwestie als het klimaatbeleid van de volgende tien jaar. Toch roepen we iedereen op om deel te nemen aan deze consultatie. Dit is immers de enige manier om rechtstreeks opmerkingen te geven op het plan. Bijt even door in geval van frustratie. Op het einde is er een open invulveld waarin je bijkomende bemerkingen (max. 3.000 woorden) kan geven. Of je kan ook rechtstreeks je opmerkingen doormailen. Zoek je nog inspiratie? Snuister dan gerust eens in de BBL-longlist van beleidsmaatregelen voor het Klimaatplan 2030

Benjamin Clarysse

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Energie

Bio-ingenieur Benjamin Clarysse pleit niet alleen voor een ambitieuzer renovatiebeleid, maar wijst ook de weg naar een fossielvrije verwarming. Een adres voor vragen over warmtenetten, warmtepompen en waterstof.

Meer over Klimaatbeleid

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit