Geen aandacht voor mobiliteit in bestek nieuw shoppingcentrum Heizel

Zoals iedereen ondertussen weet, liggen er drie plannen op tafel voor nieuwe shoppingcentra in en rond Brussel. Eén daarvan is het NEO-project op de Heizel, met een nieuw shoppingcentrum waarvoor mini-Europa en Océade moeten verdwijnen. Eind vorig jaar duidde de Stad Brussel drie mogelijke kandidaat projectontwikkelaars aan voor de bouw van het shoppingcentrum.

In het bestek dat Brussel nu gebruikt om een keuze te maken voor één van de drie projectontwikkelaars, worden in totaal 250 punten toegekend, verdeeld over verschillende criteria. De meeste criteria hebben betrekking op rendabiliteit. Impact op het leefmilieu, de mobiliteit en de duurzame ontwikkeling zijn samen goed voor amper 40 van de 250 punten. De verkeersproblemen die dit shoppingcentrum zal veroorzaken, zijn dus volledig ondergeschikt aan de economische opbrengst. Bij de toewijzing van het project zal de stad enkel rekening houden met hoeveel geld verdiend kan worden, niet met de verkeersellende die nadien moet worden opgelost. En die ellende zal groot zijn: het commercieel centrum zal tijdens de spitsuren 5800 bijkomende autoverplaatsingen veroorzaken, per uur! Het Interregionaal Platform – een samenwerking tussen milieuverenigingen, middenstand en vakbonden – voerde vorig weekend daarom actie tegen dit megalomane plan.

Shoppingcentra